Akademik Takvim

İlk Tarih Son Tarih Açıklama
24.May.21 12.Jun.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuruları
7.Jun.21 25.Jun.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2021-2022 yılı için)
14.Jun.21 14.Jun.21 FR-194 AKTS değişiklik formlarının teslimi
14.Jun.21 18.Jun.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuru değerlendirmeleri / Online Mülakatlar
19.Jun.21 19.Jun.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvurularının sonuç ilanı
21.Jun.21 3.Jul.21 İç denetim faaliyeti
25.Jun.21 25.Jun.21 Mezun ve dış paydaşlara uygulanan program değerlendirme anketlerinin tesliminin son günü
22.Jun.21 30.Jun.21 Lisansüstü yeni öğrenci kesin kayıt işlemleri
2.Jul.21 2.Jul.21 Personel memnuniyeti anketleri ve değerlendirme sonuçlarının kalite komisyonuna teslim edilmesi
2.Jul.21 7.Jul.21 Lisansüstü yedek aday kesin kayıt işlemleri
5.Jul.21 9.Jul.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2021-2022 yılı için)
15.Jul.21 15.Jul.21 Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili
12.Jul.21 30.Jul.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2021-2022 yılı için)
12.Jul.21 28.Aug.21 Güz dönemi çift anadal ve yandal başvuruları
12.Jul.21 28.Aug.21 Lisansüstü programlar için güz dönemi yatay geçiş başvuruları
12.Jul.21 28.Aug.21 Güz dönemi kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş başvuruları
12.Jul.21 2.Sep.21 Yatay geçiş başvuru evraklarının ÖİDB’ye iletilmesi
12.Jul.21 2.Sep.21 Çift anadal – yandal başvuru evraklarının ÖİDB’ye iletilmesi
16.Jul.21 16.Jul.21 Müfredat değişikliklerinin yüksekokul kuruluna / senato sunulması
16.Jul.21 16.Jul.21 Ders yükü payLaşım formlarının Eğitim Planlama Koordinatörlüğüne teslim edilmesi
16.Jul.21 16.Jul.21 2020-2021 Akademik yılı performans değerlendirme sonuç toplantısı
24.Jul.21 14.Aug.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuruları
26.Jul.21 30.Jul.21 Yönetimin gözden geçirme toplantısı (idari)
2.Aug.21 6.Aug.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2021-2022 yılı için)
2.Aug.21 14.Aug.21 Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde – 1) başvuruları
9.Aug.21 27.Aug.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2021-2022 yılı için)
16.Aug.21 27.Aug.21 Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvurusu değerlendirmeleri
20.Aug.21 20.Aug.21 Stratejik plan revizyon toplantısı
16.Aug.21 20.Aug.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuru değerlendirmeleri / Online Mülakatlar
21.Aug.21 21.Aug.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvurularının sonuç ilanı
24.Aug.21 2.Sep.21 Lisansüstü yeni öğrenci kesin kayıt işlemleri
24.Aug.21 8.Sep.21 Azami öğrenim süresini tamamlayan önlisans öğrencileri için ek sınav başvuruları
31.Aug.21 31.Aug.21 Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvurusu sonuçlarının ilanı
31.Aug.21 31.Aug.21 Öğretim elemanları için kalifikasyon formlarının IK’ya teslimi
31.Aug.21 31.Aug.21 Ders yükü paULaşımının yüksekokul kuruluna/senatoya sunulması
31.Aug.21 1.Sep.21 Güz döneminde muafiyet açılacak derslerin belirlenmesi
31.Aug.21 1.Sep.21 Güz dönemi muafiyet açılacak derslerin ilanı
31.Aug.21 3.Sep.21 Muafiyet sınavı başvurularının başlatılması için Bilgi işlem birimine bilgi verilmesi, gerekli hazırlıkların yapılması
31.Aug.21 4.Sep.21 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2021-2022 yılı için)
31.Aug.20 4.Sep.21 Ders yükü paULaşımının öğrenci işleri otomasyonuna yüklenmesi
31.Aug.21 4.Sep.21 FR-209 Uygulamalı Eğitim Paydaş Memnuniyeti Ölçme Anketinin değerlendirmeleri ve ilgili döneme ilişkin uygulama raporlarının program başkanları tarafından bölüm başkanlarına iletilmesi
31.Aug.21 5.Sep.21 ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin e-devlet kayıtları
31.Aug.21 9.Sep.21 Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) yatay geçiş kayıtları ve intibak işlemleri
31.Aug.21 9.Sep.21 Güz dönemi kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş başvurusu değerlendirmeleri
31.Aug.21 9.Sep.21 Güz dönemi çift ana dal / yan dal başvuru değerlendirmeleri
31.Aug.21 9.Sep.21 Lisansüstü programlar için güz dönemi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi
31.Aug.21 17.Sep.21 Öğrenci-Öğretim elemanına ilişkin özdenetim bilgilerinin teslimi (YÖK Denetim Bilgileri)
31.Aug.21 17.Sep.21 Güz dönemi ders programlarının hazırlanması
1.Sep.21 7.Sep.21 ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenci kayıtları
3.Sep.21 8.Sep.21 Lisansüstü yedek aday kesin kayıt işlemleri
4.Sep.21 12.Sep.21 Daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılı olunan dersler için transfer başvuruları
4.Sep.21 12.Sep.21 Daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılı olunan dersler için transfer başvuruları
4.Sep.21 13.Sep.21 Daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılı olunan dersler için transfer başvurularının değerlendirilmesi ve otomasyona girilmesi
6.Sep.21 7.Sep.21 Ders bazında öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi ve muafiyet açılacak derslerin yönetim kuruluna / senatoya önerilmesi
10.Sep.21 10.Sep.21 Güz dönemi kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı
10.Sep.21 10.Sep.21 Güz dönemi çift anadal ve yandal başvuru sonuçlarının ilanı
10.Sep.21 10.Sep.21 Lisansüstü programlar için güz dönemi yatay geçiş başvurularının sonuç ilanı
13.Sep.21 17.Sep.21 Güz dönemi kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş kayıtları ve intibak işlemleri
13.Sep.21 17.Sep.21 Lisansüstü programlar için güz dönemi yatay geçiş kayıtları ve intibak işlemleri
13.Sep.21 17.Sep.21 Güz dönemi çift anadal ve yandal intibak ve kayıt işlemleri
13.Sep.21 17.Sep.21 İstanbul – Öğrencilerin oryantasyon eğitimi (Online)
13.Sep.21 17.Sep.21 Nevşehir – Öğrencilerin oryantasyon eğitimi (Online)
13.Sep.21 17.Sep.21 Mali kayıt işlemleri (eski kayıtlı tüm öğrenciler için)
13.Sep.21 25.Sep.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuruları
13.Sep.21 13.Sep.21 BAP Toplantısı
13.Sep.21 17.Sep.21 Yabancı uyruklular için yeni adayLarın kesin kayıt işlemleri
13.Sep.21 17.Sep.21 Özel öğrencilik başvurularının alınması (son başvuru) (lisansüstü programlar)
15.Sep.21 17.Sep.21 Muafiyet sınavı başvuruları (hazırlık hariç)
15.Sep.21 30.Sep.21 Azami öğrenim süresini tamamlayan önlisans öğrenciler için ek sınav haftası
16.Sep.21 18.Sep.21 Önlisans – lisans hazırlık grupları muafiyet sınavları
17.Sep.21 17.Sep.21 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı
22.Sep.21 25.Sep.21 Tüm önlisans & lisans & lisansüstü programlar için ders kayıt işlemleri (öğrenci işleri otomasyonu üzerinden)
22.Sep.21 24.Sep.21 Güz dönemi muafiyet sınavları (Hazırlık hariç)
27.Sep.21 27.Sep.21 Açılış dersi (10:00-11:00) (Online)
27.Sep.21 27.Sep.21 Tüm önlisans & lisans & lisansüstü programlar için güz dönemi ders başlangıcı
27.Sep.21 29.Sep.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvuru değerlendirmeleri / Online Mülakatlar
27.Sep.21 28.Sep.21 Güz dönemi muafiyet sınavı sonuçlarının öğrenci işleri otomasyonuna girilmesi
30.Sep.21 30.Sep.21 Lisansüstü yeni öğrenci başvurularının sonuç ilanı
2.Oct.21 2.Oct.21 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı
2.Oct.21 7.Oct.21 Lisansüstü yeni öğrenci kesin kayıt işlemleri
4.Oct.21 8.Oct.21 Tüm s programlar için güz dönemi mazeretli kayıtlar, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri
4.Oct.21 8.Oct.21 Bir önceki yarıyılda “S” notu verilen öğrencilerin notlarının ÖİDB sistemine girilmesi
8.Oct.21 9.Oct.21 Lisansüstü yedek aday kesin kayıt işlemleri
9.Oct.21 9.Oct.21 Ders alma işlemlerini onaylamasının son günü
11.Oct.21 23.Oct.21 Azami öğrenim süresini tamamlayan önlisans öğrenciler için ek sınav haftası
29.Oct.21 29.Oct.21 Cumhuriyet Bayramı tatili (Arefe: 28 Ekim 2021, yarım gün tatil)
5.Nov.21 5.Nov.21 Staj ve uygulama eğitimi komisyonu toplantısı – I
8.Nov.21 12.Nov.21 Öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin uygulanması ve raporlanması
10.Nov.21 10.Nov.21 Atatürk´ü Anma Günü
12.Nov.21 12.Nov.21 Tüm programları için güz dönemi yarıyıl (final) sınavları takviminin ilanı
19.Nov.21 19.Nov.21 Öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin ilgili komisyona iletilmesi
15.Nov.21 19.Nov.21 Lisansüstü programların dönem projesi bilgi formlarının anabilim dalı başkanlıklarına teslimi (Tezsiz yüksek lisans için)
22.Nov.21 22.Nov.21 Yeni program açma- kontenjan belirleme ilk toplantı
22.Nov.21 1.Dec.21 Güz dönemi 9. hafta raporlarının hazırlanması
29.Nov.21 3.Dec.21 Tüm öğrenciler için mazeretli transfer başvuruları
3.Dec.21 3.Dec.21 Rehberlik Koordinasyon Komisyonu toplantı raporlarının değerlendirilme toplantısı
29.Nov.21 17.Dec.21 İç denetim faaliyeti
29.Nov.21 3.Dec.21 Etik Kurul İzni gerektiren tezler / dönem projeleri için öğrencilerin Etik Kurul’a başvuru yapması için son hafta
2.Dec.21 3.Dec.21 Güz dönemi 9. hafta raporlarının teslimi
6.Dec.21 9.Dec.21 Mazeretli transfer başvurularının değerlendirilmesi
6.Dec.21 10.Dec.21 Önlisans & lisans trimestir programlar için güz dönemi ara sınav mazeret sınavları
6.Dec.21 10.Dec.21 Trimestir programlar için bahar dönemi ders programının oluşturulması
8.Dec.21 8.Dec.21 Yönetimin gözden geçirme toplantısı (ders yapılmayacaktır)
8.Dec.21 8.Dec.21 Akademik danışman bilgilendirme toplantısı
11.Dec.21 11.Dec.21 Önlisans & lisans trimestir programlar için güz dönemi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
11.Dec.21 11.Dec.21 Önlisans & lisans trimestir programlar için güz dönemi derslerinin sona ermesi
10.Dec.21 13.Dec.21 Mazeretli transfer başvuru sonuçlarının öğrenci işleri otomasyonuna girilmesi
13.Dec.21 17.Dec.21 2021-2022 Kontenjan bildirimi ve yeni açılacak programların başvuruları için son gün
20.Dec.21 29.Dec.21 Önlisans & lisans trimestir programlar için için yarıyıl (final) sınavları
23.Dec.21 23.Dec.21 Yönetimin gözden geçirme toplantısı (idari)
24.Dec.21 24.Dec.21 Önlisans trimestir programlar için güz dönemi AÖ derslerinin yarıyıl (final) sınavları
20.Dec.21 8.Jan.22 Lisansüstü yeni öğrenci başvuruları
1.Jan.22 1.Jan.22 Yılbaşı tatli
31.Dec.21 31.Dec.21 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için güz dönemi derslerinin sona ermesi
31.Dec.21 31.Dec.21 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için güz dönemi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
31.Dec.21 31.Dec.21 Önlisans İngilizce hazırlık grupları için güz dönemi derslerinin sona ermesi
27.Dec.21 31.Dec.21 Lisansüstü programlar için güz dönemi ara sınav mazeret sınavları
27.Dec.21 31.Dec.21 Önlisans & lisans sömestir programlar için güz dönemi ara sınav mazeret sınavları
27.Dec.21 31.Dec.21 Önlisans – lisans hazırlık grupları için güz dönemi ara sınav mazeret sınavları
4.Jan.22 6.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yarıyıl (final) mazeret sınavları
7.Jan.22 8.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi muafiyet sınavı başvuruları
7.Jan.22 10.Jan.22 Önlisans – lisans programlarda hazırlıkta bir yıl ve daha uzun süre devam etmişler için muafiyet sınavı başvuruları
7.Jan.22 19.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvuruları
10.Jan.22 14.Jan.22 Tez İlerleme Raporlarının anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmesi (uygulamayı yapan anabilim dalları için)
10.Jan.22 14.Jan.22 Önlisans İngilizce hazırlık grupları için kur bitirme sınavları (OOPT + Beceri)
10.Jan.22 19.Jan.22 Önlisans – uzaktan öğretim programları için yarıyıl sınavları
10.Jan.22 19.Jan.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için programlar için yarıyıl (final) sınavları
10.Jan.22 19.Jan.22 Lisansüstü programlar için yarıyıl (final) sınavları
10.Jan.22 11.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi ders programının hazırlanması
10.Jan.22 13.Jan.22 Lisansüstü yeni öğrenci başvuru değerlendirmeleri / Online Mülakatlar
14.Jan.22 14.Jan.22 Lisansüstü yeni öğrenci başvuruları sonuç ilanı
12.Jan.22 14.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi muafiyet sınavları
14.Jan.22 14.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi ders programı ilanı
15.Jan.22 15.Jan.22 Önlisans – lisans programlarda hazırlıkta bir yıl ve daha uzun süre devam etmişler için muafiyet sınavı
15.Jan.22 15.Jan.22 Lisans İngilizce hazırlık grupları için güz dönemi derslerinin sona ermesi
15.Jan.22 15.Jan.22 Önlisans – uzaktan öğretim sömestir programlar için güz dönemi AÖ derslerinin yarıyıl (final) sınavları
15.Jan.22 15.Jan.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı ( Trimestir programlar için )
15.Jan.22 18.Jan.22 Trimestir programlar için bahar dönemi muafiyet sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi
19.Jan.22 22.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için ders kayıt işlemleri (öğrenci işleri otomasyonu üzerinden)
17.Jan.22 21.Jan.22 Lisansüstü yeni öğrenci kesin kayıt işlemleri
17.Jan.22 29.Jan.22 Lisansüstü programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvuruları
17.Jan.22 29.Jan.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvuruları
20.Jan.22 27.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi
24.Jan.22 24.Jan.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için tüm final sınav notlarının ÖİDB sistemine girilmesi son gün
24.Jan.22 24.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi ders başlangıcı
24.Jan.22 26.Jan.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için yarıyıl (final) mazeret sınavları
24.Jan.22 28.Jan.22 Lisans İngilizce hazırlık grupları için kur bitirme sınavları (OOPT + Beceri)
24.Jan.22 4.Feb.22 Bahar dönemi çift anadal ve yandal başvuruları
24.Jan.22 4.Feb.22 Lisansüstü programlara bahar döneminde yeni başvuru yapan adaylar için transfer / eşdeğerlik başvuruları
24.Jan.22 5.Feb.22 Lisansüstü programlara bahar döneminde yeni başvuru yapan adaylar için transfer / eşdeğerlik başvuru değerlendirmeleri
24.Jan.22 5.Feb.22 Çift anadal – yandal başvuru evraklarının ÖİDB’ye iletilmesi
24.Jan.22 28.Jan.22 Yeni Tez Önerilerinin anabilim dalı başkanlıklarına sunulması
24.Jan.22 28.Jan.22 Lisansüstü yedek aday kesin kayıt işlemleri
28.Jan.22 28.Jan.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının sonuç ilanı
31.Jan.22 4.Feb.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi mazeretli kayıtlar, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri
31.Jan.22 4.Feb.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş kayıtları, intibak işlemleri ve ders kayıtları
31.Jan.22 1.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için için bahar dönemi muafiyet sınavı başvuruları
31.Jan.22 2.Feb.22 Lisansüstü programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi
31.Jan.22 2.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi
31.Jan.22 2.Feb.22 Bahar dönemi çift anadal ve yandal başvurularının değerlendirilmesi
31.Jan.22 4.Feb.22 Özel öğrencilik başvurularının alınması (son başvuru) (lisansüstü programlar)
31.Jan.22 4.Feb.22 Tez Danışmanı / Tez Konusu / Tez Başlığı değişiklik başvurularının alınması (son başvuru haftası)
31.Jan.22 4.Feb.22 Güz yarıyılı sonu Tez Savunma ve Doktora Yeterlik Sınavları için Jüri Tekliflerinin Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi
31.Jan.22 5.Feb.22 Lisansüstü yeni öğrenci mazaretli başvuruları
3.Feb.22 3.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının sonuç ilanı
3.Feb.22 3.Feb.22 Bahar dönemi çift anadal ve yandal başvuru sonuç ilanı
3.Feb.22 3.Feb.22 Lisansüstü programlar için bahar dönemi yatay geçiş başvurularının sonuç ilanı
3.Feb.22 5.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için için bahar dönemi muafiyet sınavları
4.Feb.22 5.Feb.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi ders programlarının ilanı
4.Feb.22 7.Feb.22 Lisansüstü programlar için bahar dönemi yatay geçiş kayıtları ve intibak işlemleri
4.Feb.22 12.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi yatay geçiş kayıtları ve intibak işlemleri
4.Feb.22 7.Feb.22 Bahar dönemi çift anadal ve yandal kayıtları ve intibak işlemleri
5.Feb.22 5.Feb.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı (Sömestir programlar için)
4.Feb.22 4.Feb.22 Lisansüstü programlar için tez danışmanı atamalarının son günü
7.Feb.22 8.Feb.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi muafiyet sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi
7.Feb.22 7.Feb.22 Lisansüstü programlara bahar döneminde yeni başvuru yapan adaULar için transfer / eşdeğerlik başvurularının sonuç ilanı
7.Feb.22 10.Feb.22 Lisansüstü yeni öğrenci mazaeretli başvuruların değerlendirmeleri / Online Mülakatlar
11.Feb.22 11.Feb.22 Lisansüstü yeni öğrenci mazaretli başvuruların sonuç ilanı
8.Feb.22 8.Feb.22 Lisansüstü programlar için yatay geçiş intibaklarının otomasyona girilmesi
9.Feb.22 18.Feb.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için ders kayıt işlemleri (öğrenci işleri otomasyonu üzerinden)
14.Feb.22 18.Feb.22 Lisansüstü yeni öğrenci mazeretli başvuruların kesin kayıt işlemleri
21.Feb.22 21.Feb.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için bahar dönemi ders başlangıcı
21.Feb.22 21.Feb.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi ders başlangıcı
21.Feb.22 25.Feb.22 Lisansüstü mazeretli başvuruların yedek aday kesin kayıt işlemleri
25.Feb.22 25.Feb.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı (Trimestir)
28.Feb.22 19.Mar.22 Güz yarıyılı sonu Tez Savunma ve Doktora Yeterlik Sınavları
28.Feb.22 4.Mar.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi mazeretli kayıtlar, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri
28.Feb.22 4.Mar.22 Bir önceki yarıyılda “S” notu verilen öğrencilerin notlarının ÖİDB sistemine girilmesi
4.Mar.22 4.Mar.22 Staj ve uygulama eğitimi komisyonu toplantısı – II
7.Mar.22 16.Mar.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin uygulanması ve raporlanması
11.Mar.22 12.Mar.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi final takvim ilanı
17.Mar.22 18.Mar.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin ilgili komisyona iletilmesi
21.Mar.22 25.Mar.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için 9. Hafta raporlarının hazırlanması
26.Mar.22 6.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için 9. hafta raporlarının teslimi
1.Apr.22 1.Apr.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi yarıyıl (final) takvim ilanı
1.Apr.22 1.Apr.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı (Sömestir)
4.Apr.22 8.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi ara sınav mazeret sınavları
9.Apr.22 9.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
9.Apr.22 9.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için bahar dönemi derslerinin sona ermesi
4.Apr.22 9.Apr.22 Sömestir programlar için öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin uygulanması
11.Apr.22 30.Apr.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2022-2023 yılı için)
11.Apr.22 16.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yarıyıl sınavları
11.Apr.22 16.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi ders programlarının hazırlanması
16.Apr.22 16.Apr.22 Önlisans trimestir programlar için bahar dönemi AÖ derslerinin yarıyıl (final) sınavları
14.Apr.22 15.Apr.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için öğrenci memnuniyeti mülakat/anketlerinin ilgili komisyona iletilmesi
11.Apr.22 16.Apr.22 Lisansüstü programların dönem projesi bilgi formlarının anabilim dalı başkanlıklarına teslimi (Tezsiz yüksek lisans için)
23.Apr.22 23.Apr.22 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili
18.Apr.22 20.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yarıyıl (final) mazeret sınavları
18.Apr.22 22.Apr.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için 9. Hafta raporlarının hazırlanması
22.Apr.22 22.Apr.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı (Sömestir)
22.Apr.22 25.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi muafiyet sınavı başvuruları
1.May.22 1.May.22 Emek ve Dayanışma Günü tatili
28.Apr.22 28.Apr.22 Rehberlik Koordinasyon Komisyonu toplantı raporlarının değerlendirilme toplantısı
28.Apr.22 29.Apr.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için 9. hafta raporlarının teslimi
28.Apr.22 29.Apr.22 Etik Kurul İzni gerektiren tezler / dönem projeleri için öğrencilerin Etik Kurul’a başvuru yapması için son hafta
28.Apr.22 29.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi muafiyet sınavları
29.Apr.22 29.Apr.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi ders programlarının ilanı
29.Apr.22 30.Apr.22 Danışmanlık Bilgilendirme Toplantısı (Trimestir programlar için)
30.Apr.22 5.May.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi muafiyet sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi
2.May.22 4.May.22 Ramazan Bayramı tatili (Arefe: 01 Mayıs 2022)
5.May.22 7.May.22 2022-2023 akademik takviminin senato onayına sunulması
5.May.22 7.May.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2022-2023 yılı için)
6.May.22 8.May.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi ders kayıt işlemleri (öğrenci işleri otomasyonu üzerinden)
9.May.22 9.May.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi ders başlangıcı
9.May.22 28.May.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2022-2023 yılı için)
11.May.22 11.May.22 Yönetimin gözden geçirme toplantısı (ders yapılmayacaktır)
13.May.22 13.May.22 Akademik danışman bilgilendirme toplantısı
19.May.22 19.May.22 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili
16.May.22 21.May.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi mazeretli kayıtlar, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri
23.May.22 23.May.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz uygulaması olan derslerin başlangıcı
23.May.22 27.May.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi ara sınav mazeret sınavları
23.May.22 27.May.22 Önlisans – lisans hazırlık grupları için bahar dönemi ara sınav mazeret sınavları
28.May.22 28.May.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi derslerinin sona ermesi
28.May.22 28.May.22 Önlisans İngilizce hazırlık grupları için bahar dönemi derslerinin sona ermesi
28.May.22 28.May.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
27.May.22 28.May.22 Bahar Şenliği
30.May.22 3.Jun.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2022-2023 yılı için)
30.May.22 8.Jun.22 Lisansüstü programlar için bahar dönemi sonu sınavları
30.May.22 8.Jun.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için bahar dönemi yarıyıl (final) sınavları
30.May.22 8.Jun.22 Önlisans – uzaktan öğretim programları için bahar dönemi yarıyıl (final) sınavları
30.May.22 8.Jun.22 Tez İlerleme Raporlarının anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmesi (uygulamayı yapan anabilim dalları için)
4.Jun.22 4.Jun.22 Önlsans – sömestir programlar için bahar dönemi AÖ derslerinin yarıyıl (final) sınavları
1.Jun.22 1.Jun.22 Önlisans – lisans programlarda hazırlıkta bir yıl ve daha uzun süre devam etmişler için muafiyet sınavı başvuruları
6.Jun.22 10.Jun.22 Önlisans – lisans programlar İngilizce hazırlık eğitimi yaz dönemi yeterlilik- muafiyet sınavı (daha önce hazırlıktan başarısız olmuş öğrenciler için)
6.Jun.22 10.Jun.22 Önlisans İngilizce hazırlık grupları için kur bitirme sınavları (OOPT + Beceri)
11.Jun.22 11.Jun.22 Lisans İngilizce hazırlık grupları için bahar dönemi derslerinin sona ermesi
13.Jun.22 1.Jul.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2022-2023 yılı için)
13.Jun.22 13.Jun.22 Önlisans & lisans sömestir programlar bahar dönemi yarıyıl (final) notu girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
13.Jun.22 17.Jun.22 Önlisans & lisans & lisansüstü sömestir programlar için bahar dönemi yarıyıl (final) mazeret sınavları
13.Jun.22 17.Jun.22 Lisans İngilizce hazırlık grupları için kur bitirme sınavları (OOPT + Beceri)
20.Jun.22 24.Jun.22 Bahar yarıyılı sonu Tez Savunma ve Doktora Yeterlik Sınavları için Jüri Tekliflerinin Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi
20.Jun.22 25.Jun.22 Yeni Tez Önerilerinin anabilim dalı başkanlıklarına sunulması
23.Jun.22 25.Jun.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi muafiyet sınavı açılacak derslerin ilanı
23.Jun.22 25.Jun.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi muafiyet sınavı başvuruları
24.Jun.22 25.Jun.22 Mezuniyet Töreni (Kapadokya Yerleşkesi)
25.Jun.22 25.Jun.22 Mezuniyet Töreni (İstanbul Yerleşkesi)
1.Jul.22 1.Jul.22 Lisansüstü tüm final sınav notlarının ÖİDB sistemine girilmesi son gün
29.Jun.22 1.Jul.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi muafiyet sınavları
9.Jul.22 12.Jul.22 Kurban Bayramı tatili (Arefe:08 Temmuz 2022, yarım gün tatil))
4.Jul.22 6.Jul.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi ön kayıtları
4.Jul.22 6.Jul.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi ön kayıtları
15.Jul.22 15.Jul.22 Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili
13.Jul.22 13.Jul.22 Lisansüstü programlar için tez danışmanı atamalarının son günü
13.Jul.22 13.Jul.22 Yaz öğretiminde açılan derslerin ilanı
14.Jul.22 14.Jul.22 Yaz öğretimi ders programının ilanı
18.Jul.22 23.Jul.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2022-2023 yılı için)
18.Jul.22 29.Jul.22 Bahar yarıyılı sonu Tez Savunma ve Doktora Yeterlik Sınavları
18.Jul.22 22.Jul.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi kesin kayıtları
18.Jul.22 22.Jul.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi kesin kayıtları
18.Jul.22 18.Jul.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi derslerinin başlangıcı
18.Jul.22 18.Jul.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi ders başlangıcı
18.Jul.22 22.Jul.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi mazeret (arasınav) sınavları
23.Jul.22 23.Jul.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
23.Jul.22 23.Jul.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi derslerinin sona ermesi
25.Jul.22 6.Aug.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2022-2023 yılı için)
25.Jul.22 30.Jul.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi yarıyıl (final) sınavları
30.Jul.22 30.Jul.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için AÖ derslerinin yarıyıl sınavları (final)
1.Aug.22 5.Aug.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi mazeretli kayıtlar
1.Aug.22 5.Aug.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi mazeretli kayıtlar
3.Aug.22 3.Aug.22 Önlisans & lisans trimestir programlar yaz dönemi yarıyıl (final) notu girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
4.Aug.22 6.Aug.22 Önlisans & lisans trimestir programlar için yaz dönemi yarıyıl (final) mazeret sınavları
8.Aug.22 13.Aug.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2022-2023 yılı için)
8.Aug.22 26.Aug.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci başvuruları (2022-2023 yılı için)
19.Aug.22 19.Aug.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi yarıyıl (final) takvim ilanı
19.Aug.22 19.Aug.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi yarıyıl (final) takvim ilanı
30.Aug.22 30.Aug.22 Zafer Bayramı tatili
29.Aug.22 3.Sep.22 Yabancı uyruklular için yeni öğrenci kayıtları (2022-2023 yılı için)
31.Aug.22 31.Aug.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz uygulaması olan derslerin sona ermesi
31.Aug.22 31.Aug.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz uygulaması olan derslerin not tesliminin son günü
3.Sep.22 3.Sep.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için yaz öğretimi derslerinin sona ermesi
3.Sep.22 3.Sep.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi derslerinin sona ermesi
29.Aug.22 3.Sep.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi ara sınav mazeret sınavları
3.Sep.22 3.Sep.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi ara sınav not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü
5.Sep.22 10.Sep.22 Önlisans – lisans İngilizce hazırlık grupları için kur bitirme sınavları (OOPT + Beceri)
5.Sep.22 10.Sep.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi yarıyıl (final) sınavları
12.Sep.22 12.Sep.22 Önlisans & lisans sömestir programlar için yaz öğretimi yarıyıl (final) not girişlerinin ve evrak tesliminin son günü