Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Vesile ŞENOL Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILDIZ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Tayfun CEYLAN Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ahmet Turan TANBEK KMYO Temsilcisi
Öğr. Gör.  Altan ÖZTÜRK Yabancı Diller Birimi

Akademik personele yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar hazırlamak.

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubunun görevleri:

  1. Öğretim elemanlarının nitelikli araştırmalar yapmalarını sağlamak için eğitimler planlamak.
  2. Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitimler planlamak.
  3. Öğretim elemanlarına etkili, verimli, öğretim uygulamaları, değerlendirme yöntemleri, eğitim ortamını zenginleştirecek teknolojiler, yöntem ve teknikler ile ilgili seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubunun çalışmaları:

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu, KÜN 2018-2023 Stratejik Planında yer alan “nitelikli akademik kadronun sürekliliğinin sağlanması” hedefi doğrultusunda öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını analiz etmekte, onların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizde, hizmet içi eğitimlerin yürütülmesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve BAP sorumluluğundadır. Çalışma Grubu, bu idari birimlere yol gösterici çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Grubu, bu hedef doğrultusunda, 2019 -2020 Akademik yılında akademik birimler bazında detaylı bir eğitim/destek ihtiyaç analizi gerçekleştirmiştir. Kurul üyeleri kişisel, mesleki ve akademik gelişim alanlarına ilişkin ölçme araçlarını incelemiş, alanyazın taramaları gerçekleştirmiş ve öğretim elemanlarına uygulanacak durum ve ihtiyaç analizi anket formu oluşturulmuştur. Kişisel, mesleki ve akademik temel alan ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik 27 maddeden oluşmaktadır ve altılı Likert kullanmaktadır. KÜN öğretim elemanlarının eğitim ihtiyaçları, bu anketlerle belirlenmekte ve planlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubunun 2019-2020 akademik yılı çalışmalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

02.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

11.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

24.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.05.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

18.08.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

15.02.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

28.04.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

01.09.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

15.03.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.