Öğretim Elemanı Oryantasyonu Çalışma Grubu Üyeleri

Ayfer COŞKUN Eğitim Planlama Dairesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emre NALÇACIGİL Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Mustafa Günay ÖZDEMİR Mustafapaşa Yerleşke Koordinatörü
Öğr. Gör. Nazife AKMAN Kapadokya Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Kübra ÇETİNKAYA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birim Bşk.

Göreve yeni başlayan öğretim elemanları için mesleğe ve kuruma uyum programları düzenlemek. Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubunun görevleri:

  1. Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarının hizmet alacakları birimlerle iletişimlerini sağlayarak çalışma ortamının verimini artırmak.
  2. Kurumun işleyişini anlatan yazılı ve görsel kılavuzlar hazırlamak.

Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubunun Çalışmaları:

Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubu, KÜN’de göreve başlayan öğretim elemanlarının kurumun çalışma usullerini öğrenmelerini ve bu usullere hızlı ve kolayca adapte olmalarını sağlayacak oryantasyon süreçlerini geliştirir, izler ve rutin geri bildirimler toplayarak sürekli olarak iyileştirir.

Bu kapsamda, önceki dönemlerde oryantasyon çalışmalarına katılan öğretim elemanlarının sürece ilişkin değerlendirme ve önerileri kalite sisteminde yer alan Akademik Personelin Oryantasyonu Değerlendirme Formu ile takip edilmektedir.

Çalışma Grubu, 2019-2020 Akademik Yılında yürüttüğü çalışmalarda, Akademik Personelin Oryantasyonu Değerlendirme Formları ile tespit edilen aksamaları analiz etmiş; dönütler paralelinde Akademik Oryantasyon İş Akışını güncellemiş, iş akışının standardizasyonunu sağlamak için Akademik Personel Oryantasyon Takip Formu’nu geliştirmiş ve oryantasyonu gerçekleştiren öğretim elemanlarına kılavuzluk edecek Akademik Personel Oryantasyon El Kitapçığı hazırlamıştır. Yine aynı dönemde, Akademik Personel Bilgi Kılavuzu gözden geçirilerek güncellenmiş ve oryantasyondan sorumlu öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitimler organize edilmiştir.

Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme videolarının hazırlanmasına ilişkin koordinasyon da Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.

Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubunun 2019-2020 Akademik Yılı çalışmalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

26.02.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

04.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.09.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

28.04.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.