Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu Üyeleri

  1. Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
  2. Prof. Dr. Vesile ŞENOL
  3. Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ
  4. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Görevleri

  1. Öğrenci merkezli eğitimin tüm akademik birimlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmek.
  2. Öğretme süreçlerinin verimliliğini artırmak.
  3. Öğrenme ve öğretme ortamının zenginleştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan programlar hazırlamak.
  4. Nitelikli öğretim tasarımları planlamak.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Çalışmaları

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu, Kapadokya Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde öğrenci merkezli eğitimin benimsenmesini hedeflemekte; bu doğrultuda, öğrencilerin aktif olduğu uygulamalı eğitim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Çalışma Grubu, öğrencilerin anlayarak ve kavrayarak öğrendikleri derin öğrenmeyi teşvik eder; araştırma ve problem temelli, vaka ve uygulama içeren, aktif öğrenci katılımını gerektiren yaklaşım ve yöntemlerin kullanılmasını yaygınlaştırmayı hedefler. Teknoloji destekli etkileşimli öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve eğitim sürecine entegre edilmesi de Çalışma Grubunun görevleri arasında yer almaktadır. Kapadokya Üniversitesinin stratejik hedefi olan SOBE Son Bilgiyi Önceleyen Eğitim – Öğretim Yönteminin benimsetilmesine, yönelik çalışmalar Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Çalışma Grubu, 2019- 2020 akademik yılında, öğretim elemanlarının hali hazırda uyguladıkları öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemiş, analiz etmiş ve bir ihtiyaç envanteri hazırlamıştır. Bu envanter paralelinde, öğretim elemanlarına verilecek eğitimler organize edilmektedir. Eğitimlerle, öğretim elemanlarının, öğrenci merkezli öğretme stratejileri planlama yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun 2019-2020 akademik yılı çalışmalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

02.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantı ulaşmak için tıklayın.

25.03.2020 tarihli toplantı ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantı ulaşmak için tıklayın.