Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR Rektör
Prof. Dr. Vesile ŞENOL Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan DOĞAN Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILDIZ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emre NALÇAÇIGİL Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Ayfer COŞKUN Eğitim Planlama Dairesi Başkanı
Öğr. Gör. Altan ÖZTÜRK Yabancı Diller Birimi Temsilcisi
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN (Başkanlığında)
Öğr. Gör. Ayşe TİMUR
Öğr. Gör. Nazife AKMAN
Öğr. Gör. Serkan DEMİRCİ
Öğr. Gör. Mehmet SOYLU
Öğr. Gör. Tuba Elif ÖZEL
Öğr. Gör. Dilek ATASEVEN
Öğr. Gör. Didem AŞAR
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye YALAP (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa HOŞOĞLU KAMA
Öğr. Gör. Mehmet Yaşar SÖNMEZ
Öğr. Gör. Hürmet KÜÇÜKKATIRCI
Öğr. Gör. Deniz TUĞYAN AYHAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Eyup ATİOĞLU(Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİR ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Emre NALÇACIGİL
Ar. Gör. Hatice DOĞAN
Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTÇÜ (Başkanlığında)
Prof. Dr. Bülent PİŞKİN
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Güldağ HERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun CEYLAN
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER (Başkanlığında)
Doç. Dr. Üyesi Halil Burak SAKAL
Doç. Dr. Şafak OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Polathan KÜSBECİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TEMİRCAN
Dr. Öğr. Üyesi Haldun VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fatih PARLAK
Arş. Gör. Nurten BAYRAKTAR
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Leila AKBARİ SHAHABİ
Arş. Gör. Özge UZUN
Yabancı Diller Birimi
Öğr. Gör. Altan ÖZTÜRK (Başkanlığında)
Öğr. Gör. Volkan TÜMER
Öğr. Gör. Cansu ZONTUR
Öğr. Gör. Yeşim TÜRKER

Öğrenci merkezli eğitimin tüm akademik birimlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmek. Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun 2019-2020 akademik yılı çalışmalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Görevleri

  1. Öğretme süreçlerinin verimliliğini artırmak.
  2. Öğrenme ve öğretme ortamının zenginleştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan programlar hazırlamak.
  3. Nitelikli öğretim tasarımları planlamak.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Çalışmaları

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu, Kapadokya Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde öğrenci merkezli eğitimin benimsenmesini hedeflemekte; bu doğrultuda, öğrencilerin aktif olduğu uygulamalı eğitim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Çalışma Grubu, öğrencilerin anlayarak ve kavrayarak öğrendikleri derin öğrenmeyi teşvik eder; araştırma ve problem temelli, vaka ve uygulama içeren, aktif öğrenci katılımını gerektiren yaklaşım ve yöntemlerin kullanılmasını yaygınlaştırmayı hedefler. Teknoloji destekli etkileşimli öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve eğitim sürecine entegre edilmesi de Çalışma Grubunun görevleri arasında yer almaktadır. Kapadokya Üniversitesinin stratejik hedefi olan SOBE Son Bilgiyi Önceleyen Eğitim – Öğretim Yönteminin benimsetilmesine, yönelik çalışmalar Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Çalışma Grubu, 2019- 2020 akademik yılında, öğretim elemanlarının hali hazırda uyguladıkları öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemiş, analiz etmiş ve bir ihtiyaç envanteri hazırlamıştır. Bu envanter paralelinde, öğretim elemanlarına verilecek eğitimler organize edilmektedir. Eğitimlerle, öğretim elemanlarının, öğrenci merkezli öğretme stratejileri planlama yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

02.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

25.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

24.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

19.08.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

18.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

21.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

05.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

17.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

10.03.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

16.03.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14.04.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.07.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

18.08.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

01.09.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

15.06.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14.09.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

15.03.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

25.08.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.