Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR Rektör
Prof. Dr. Vesile ŞENOL Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTCÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Munire AYDİLEK ÇİFTÇİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ayfer COŞKUN Eğitim Planlama Dairesi Başkanı
Öğr. Gör. Mustafa Günay ÖZDEMİR Mustafapaşa Yerleşke Koordinatörü
Öğr. Gör. Gökçen ÜNSAL Yabancı Diller Birimi Temsilcisi
Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ (Erciyes) Danışman (Erciyes Üniversitesi)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN (Başkanlığında)
Öğr. Gör. Tayfun CEYLAN
Öğr. Gör. Selma DOĞANALP
Öğr. Gör. Ayşe Meral TİMUR
Öğr. Gör. Alper TOMAN
Öğr. Gör. Mehmet Yaşar SÖNMEZ
Öğr. Gör. Nazife AKMAN
Öğr. Gör. Serkan DEMİRCİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Münire AYDİLEK ÇİFÇİ (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye YALAP
Öğr. Gör. Kadirhan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa HOŞOĞLU KAMA
Arş. Gör. Hürmet KÜÇÜKKATIRCI
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİR ÖZER
Dr. Öğretim Üyesi Eyüp ATİOĞLU
Arş. Gör. Mustafa Kadir ESEN
Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTCÜ (Başkanlığında)
Prof. Dr. Bülent PİŞKİN
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Itır AYDINTUĞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak SAKAL
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN
Arş. Gör. Berk İlke DÜNDAR
Beşeri Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR (Başkanlığında)
Dr. Öğr. Üyesi Ferihan TANRIKUT
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ATASOY
Arş. Gör. Nurten BAYRAKTAR
Yabancı Diller Birimi
Öğr. Gör. Gökçen ÜNSAL (Başkanlığında)
Öğr. Gör. Volkan TÜMER
Öğr. Gör. Cansu ZONTUR


Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun 2019-2020 akademik yılı çalışmalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Görevleri

  1. Öğrenci merkezli eğitimin tüm akademik birimlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmek.
  2. Öğretme süreçlerinin verimliliğini artırmak.
  3. Öğrenme ve öğretme ortamının zenginleştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan programlar hazırlamak.
  4. Nitelikli öğretim tasarımları planlamak.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun Çalışmaları

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu, Kapadokya Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde öğrenci merkezli eğitimin benimsenmesini hedeflemekte; bu doğrultuda, öğrencilerin aktif olduğu uygulamalı eğitim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Çalışma Grubu, öğrencilerin anlayarak ve kavrayarak öğrendikleri derin öğrenmeyi teşvik eder; araştırma ve problem temelli, vaka ve uygulama içeren, aktif öğrenci katılımını gerektiren yaklaşım ve yöntemlerin kullanılmasını yaygınlaştırmayı hedefler. Teknoloji destekli etkileşimli öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve eğitim sürecine entegre edilmesi de Çalışma Grubunun görevleri arasında yer almaktadır. Kapadokya Üniversitesinin stratejik hedefi olan SOBE Son Bilgiyi Önceleyen Eğitim – Öğretim Yönteminin benimsetilmesine, yönelik çalışmalar Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Çalışma Grubu, 2019- 2020 akademik yılında, öğretim elemanlarının hali hazırda uyguladıkları öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemiş, analiz etmiş ve bir ihtiyaç envanteri hazırlamıştır. Bu envanter paralelinde, öğretim elemanlarına verilecek eğitimler organize edilmektedir. Eğitimlerle, öğretim elemanlarının, öğrenci merkezli öğretme stratejileri planlama yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

02.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

25.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

24.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

19.08.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

18.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

21.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

05.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

17.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

10/03/2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

16/03/2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14/04/2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.