Kapadokya Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu, Üniversite bünyesinde öğrenme ve öğretime süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Komisyon rektör, ilgili rektör yardımcısı, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birim temsilcileri, genel sekreterlik birim temsilcileri, eğitim planlama ve koordinasyon dairesi başkanlığı birim temsilcileri ve rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, danışman ve uzmanlardan teşekkül eder.

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu, Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla analizler gerçekleştirmekte, çalışmalar yürütmekte ve tavsiye kararları almaktadır:

i. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olmak,
ii. Öğrenme/öğretme becerilerini geliştirecek ve öğrenme ortamını zenginleştirecek eğitimler düzenlemek,
iii. Eğitmenlik mesleğine ve KÜN’e uyum sağlamayı kolaylaştıracak nitelikte hizmet içi eğitim ve oryantasyon programları planlamak ve yürütmek,
iv. Akademik Birimler tarafından verilen hizmetleri ve faaliyetleri değerlendirmek, gelecekteki eğitim-öğretim çalışmalarına yön vermek,
v. Üniversitenin, misyon ve vizyonu doğrultusunda, mesleki ve etik ilkeler çerçevesinde, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde verdiği tüm hizmetlerin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasını temin etmek,
vi. Eğitim ve öğretim alanındaki ulusal ve uluslararası ilerlemeleri ve teknolojik gelişmeleri takip ve adapte etmek.

Komisyon, bünyesinde dört alt çalışma grubu bulunmaktadır:

  1. Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu
  2. Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubu
  3. Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

 

24.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

05.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

21.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

30.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

19.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14.08.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

17.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

07.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

20.02.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

02.03.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.07.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.09.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

01.12.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

02.09.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.10.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

24.10.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.