Kapadokya Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu, Üniversite bünyesinde öğrenme ve öğretime süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Komisyon rektör, ilgili rektör yardımcısı, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birim temsilcileri, genel sekreterlik birim temsilcileri, eğitim planlama ve koordinasyon dairesi başkanlığı birim temsilcileri ve rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, danışman ve uzmanlardan teşekkül eder.

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu, Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla:

  1. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla, öğrenme, öğretim, öğretme becerileri, öğrenme ortamını zenginleştirici ve geliştirici, mesleğe ve kuruma uyum sağlayıcı nitelikte hizmet içi eğitim ve oryantasyon programları ile faaliyetler planlar ve yürütür.
  2. Birimler tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, gelecekteki eğitim- öğretim çalışmalarına yön verir.
  3. Üniversitenin vizyonu doğrultusunda, mesleki ve etik ilkeler çerçevesinde, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde verdiği tüm hizmetlerin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Komisyon, bünyesinde dört alt çalışma grubu bulunmaktadır:

  1. Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu
  2. Akademik Personel Oryantasyonu Çalışma Grubu
  3. Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu
  4. Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyonu Çalışma Grubu

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

 

05.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

21.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

30.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

19.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14.08.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

17.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

07.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

20.02.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.