Kapadokya Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu, Üniversite bünyesinde öğrenme ve öğretme süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur

Komisyon Rektörlük tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, enstitü, fakülte ve yüksekokulları temsilen görevlendirilen dört öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülen hallerde kurum dışından görevlendirilmiş öğretim üyesi bir eğitim uzmanı komisyona danışmanlık desteği sağlar.

Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine odaklanan, genel faaliyet alanları, öğretim elemanları ve öğrenciler boyutunda faaliyet gösteren Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu;

  1. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olunması,
  2. Öğrenme/öğretme becerilerini geliştirecek ve öğrenme ortamını zenginleştirecek eğitimler planlanması,
  3. Eğitmenlik mesleğine ve KÜN’e uyum sağlamayı kolaylaştıracak nitelikte hizmet içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve uygulanması,
  4. Akademik birimler tarafından verilen hizmetleri ve faaliyetleri değerlendirerek, gelecekteki eğitim-öğretim çalışmalarına yön verilmesi,
  5. Üniversitenin, misyonu ve vizyonuna uygun, mesleki ve etik ilkeler çerçevesinde, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde verdiği tüm hizmetlerin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması,
  6. Eğitim ve öğretim alanındaki ulusal ve uluslararası ilerlemelerin ve teknolojik gelişmelerin takip ve adapte edilmesi,

konularında tavsiye kararları alır, süreci değerlendirir ve Rektörlük Makamına iletir.

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonunun iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar:

24.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

05.11.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

21.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.10.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

30.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

19.09.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

14.08.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

17.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

07.07.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.04.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

12.03.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

20.02.2020 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

02.03.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

08.07.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.09.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

01.12.2021 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

02.09.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

13.10.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

24.10.2022 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

26.04.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

25.08.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

27.10.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.

06.11.2023 tarihli toplantıya ulaşmak için tıklayın.