Misyon

Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla, öğrenme ve öğretme ortamını zenginleştirici ve geliştirici etkili öğrenme stratejilerini içeren düzenli eğitim programları planlanması, mesleğe ve kuruma uyum sağlayıcı nitelikte oryantasyon programları düzenlenmesi ve yürütülmesi için tavsiye kararları almak, bu süreçleri izlemek ve raporlamaktır.

Vizyon

Üniversitenin hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşımla, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için teknoloji ve yenilikçi öğrenme yöntemlerini entegre eden bir eğitim sistemi oluşturmak.