Misyon

Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla, öğrenme ve öğretme ortamını zenginleştirici ve geliştirici, mesleğe ve kuruma uyum sağlayıcı nitelikte eğitimler, oryantasyon programları ve faaliyetler planlamak, yürütmek.

Vizyon

Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin etkinliğini arttırarak Üniversitenin hizmet kalitesini en üst seviyede olmasını sağlamak.