Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu Üyeleri
Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda AKTAN
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile ŞENOL
Genel Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yrd. Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Emre NALÇACIGİL
Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTÇÜ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN
Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TEMİRCAN
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Şafak OĞUZ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILDIZ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN
Eğitim Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Ayfer COŞKUN
Eğitim Planlama ve Koordinasyon Daire Sorumlusu Aslıhan GÖKÇE
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birim Bşk. Kübra ÇETİNKAYA
Eğitim Danışmanları (Erciyes Üniversitesi) Doç. Dr. Alpaslan GÖZLER

Dr. Öğr. Üyesi Emre TOPRAK