Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda AKTAN
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile ŞENOL
Genel Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yrd. Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Münire A. ÇİFTÇİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN
Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi Öğr. Gör. Melis ÇELİK OK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Naim VAROL
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa HOŞOĞLU
Eğitim Planlama Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Ayfer COŞKUN
Mustafapaşa Yerleşke Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Günay ÖZDEMİR
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birim Bşk. Esra SOSUR
Danışman (Erciyes Üniversitesi) Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ