Tüm öğretim elemanlarımıza yönelik, sürdürülebilirlik kavramı ve Üniversitemizin 2023-2028 Stratejik Planında bu kavramın nasıl ele alındığına dair Stratejik Plan Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Uygulamaları Eğitimi düzenlenecektir. Sürdürülebilirlik Ofisimiz tarafından düzenlenecek bu seminer 25 Ekim 2023 Çarşamba günü 14.30-15.30 saatleri arasında, Microsoft Team üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimde ele alınacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Sürdürülebilirlik Kavramı,
  • Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA),
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik,
  • Kapadokya Üniversitesi 2023-2028 Stratejik Planı’na İlişkin Sürdürülebilirlik Uygulamaları.

Eğitime katılmak için tıklayınız.