ÖGEK Komisyonu uhdesinde düzenlenen hizmet içi eğitimler, Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Temel Düzey MAXQDA Eğitimi ile devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Tunç Tekindal tarafından verilecek eğitim, öğretim elemanlarımıza  “mülakat, odak grup görüşmeleri, video ve ses kayıtları, bilimsel makaleler, resimler vb. pek çok verinin sistematik bir biçimde düzenlenmesi, kodlanması, görselleştirilmesi ve raporlanması” konularında bilgi-beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim 11 Temmuz 2023 Salı günü 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanımlar: Uygulamalı eğitim sonrasında katılımcılar MAXQDA’nın amacı ve içeriğini öğrenerek proje oluşturabilecek, temel düzeyde kodlama yapabilecek, kodladıkları veriler üzerinden temel ve karma yöntemli analizler yapabileceklerdir.

Eğitime katılmak için tıklayınız.

Not: Eğitime katılırken MAXQDA yazılımının deneme sürümünü indirmiş ve bilgisayarınıza kurmuş olmanız gerekmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • MAXQDA’ya Giriş
  • Bilgisayar destekli nitel veri analizi programlarının kullanım amacı ve yararları MAXQDA programı ile yapılabilecekler MAXQDA programında kullanılan kavramlar MAXQDA programının kullanıcı arayüzünün incelenmesi
  • Belge Yükleme, Düzenleme ve Belge Oluşturma: Word, PDF, görsel, ses, video
 • Kodlama
  • Word-PDF-Resim-Video dosyalarının kodlanması
  • Kod oluşturma ve düzenleme (kodların yerinin değiştirilmesi, geri alınması vb.), Sözcüksel arama
 • Notlari Oluşturma ve Yönetme
  • Belge değişkenlerini oluşturma ve yönetme
  • Belgeleri ve kodları etkinleştirme
 • Görsel Araçları Kullanma:
  • MAXMaps
  • Yeni harita oluşturma
  • Yeni belge modeli: Tek vaka modeli kodlu bölümler-Tek vaka modeli kod hiyerarşisi Yeni kod modeli: Kod-Teori Modeli-Hiyerarşik kod alt kod modeli
  • Kod matris tarayıcısı-Belge Portresi
  • Kelime Bulutu- kod bulutu