Ters-Yüz sınıf sistemi, günümüzde yaygın olarak kullanılan eğitim-öğretimden farklı olarak öğrenciye teorik bilgiyi evde asenkron ders ya da önceden verilen hazırlık çalışması ile öğrenip, öğrendiklerini okulda uygulama fırsatı sunan bir metot olarak tanımlanmaktadır. 2023-2024 Güz dönemi için Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde bu modelin pilot dersler aracılığıyla uygulanması planlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde, “Siyaset”, “Türk Siyasal Hayatı” ve “İşletme Yönetimi” dersleri için “Ters-Yüz Sınıf Modeli” uygulanacaktır. Bu kapsamda 27.09.2023 Çarşamba günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında bu dersler için, Dr. Öğr. Üyesi Suat TAŞKESEN, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER ve Dr. Öğr. Üyesi Hande EREN kendi hazırladıkları çalışmaları sunacaklardır. Sunum A1 Konferans Salonunda yüz yüze eğitim şeklinde yapılacaktır.