ÖGEK Komisyonu uhdesinde düzenlenen hizmet içi eğitimler, Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Temel Düzey MAXQDA Eğitimi ile devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike TUNÇ TEKİNDAL tarafından verilecek eğitim, Öğretim Elemanlarımıza  “mülakat, odak grup görüşmeleri, video ve ses kayıtları, bilimsel makaleler, resimler vb. pek çok verinin sistematik bir biçimde düzenlenmesi, kodlanması, görselleştirilmesi ve raporlanması” konularında bilgi-beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim 8 Nisan 2022 Cuma günü 13:30-18:00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanımlar: Uygulamalı eğitim sonrasında katılımcılar MAXQDA’nın amacı ve içeriğini öğrenerek proje oluşturabilecek, temel düzeyde kodlama yapabilecek, kodladıkları veriler üzerinden temel ve karma yöntemli analizler yapabileceklerdir.

Eğitime katılmak için tıklayınız.

Not: Eğitime katılırken MAXQDA yazılımının deneme sürümünü indirmiş ve bilgisayarınıza kurmuş olmanız faydalı olacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI

13:30-14:30

MAXQDA’ya Giriş

Bilgisayar destekli nitel veri analizi programlarının kullanım amacı ve yararları MAXQDA programı ile yapılabilecekler MAXQDA programında kullanılan kavramlar MAXQDA programının kullanıcı arayüzünün incelenmesi

Belge Yükleme, Düzenleme ve Belge Oluşturma: Word, PDF, görsel, ses, video

14:40-15:40

Kodlama:

Word-PDF-Resim-Video dosyalarının kodlanması

Kod oluşturma ve düzenleme (kodların yerinin değiştirilmesi, geri alınması vb.), Sözcüksel arama

15:50-16:50

Notlari Oluşturma ve Yönetme

Belge değişkenlerini oluşturma ve yönetme

Belgeleri ve kodları etkinleştirme

17:00-18:00

Görsel Araçları Kullanma:

MAXMaps

Yeni harita oluşturma

Yeni belge modeli: Tek vaka modeli kodlu bölümler-Tek vaka modeli kod hiyerarşisi Yeni kod modeli: Kod-Teori Modeli-Hiyerarşik kod alt kod modeli

Kod matris tarayıcısı-Belge Portresi

Kelime Bulutu- kod bulutu