17 – 18 Mayıs 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

19 – 20 Haziran 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmenler:

Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gökmen Zararsız, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dr .Öğr. Üyesi Selçuk Korkmaz, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ar. Gör. Dinçer Göksülük, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Üniversitemizin AR-GE çalışmalarında bulunmakta olan veya bulunmak isteyen öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim, bilimsel araştırmaların planlanması ve bilimsel araştırma sonuçlarının raporlanmasına yönelik en güncel bilgileri kapsamıştır. Eğitimde, esas olarak bir bilimsel araştırmanın planlanması, literatür taraması, uygun araştırma türünün belirlenmesi, çalışmaya kaç kişi alınacağının hesaplanması, Web of Science veri tabanının kullanılması, ORCID ve Researcher ID alınması, etik kurul başvurularının yapılması, bilimsel proje başvurularının yapılması ve değerlendirmesi, hakemli dergi taramalarının yapılması, bilimsel makale yazma süreçleri, EndNote ve Mendeley programlarının kullanılması ve bilimsel makalelerin dergilere gönderilmesi konularına değinilmiş; eğitim esnasında gerçek çalışmalar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Eğitim, BAP Komisyonu tarafından düzenlenmiştir.

İki gün süren ve toplam 40 öğretim elemanının katıldığı eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir:

 1. Bilimsel araştırma planlaması
 2. Literatür tarama
 3. Çalışma düzenleri
 4. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
 5. Web of Science veri tabanının kullanılması
 6. ORCID ve Researcher ID alınması
 7. Etik kurul başvuruları
 8. Bilimsel proje başvuruları ve değerlendirme esasları
 9. Hakemli dergi tarama süreçleri
 10. Bilimsel makale yazma süreçleri
 11. EndNote ve Mendeley ile tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma
 12. Bilimsel makalelerin dergilere gönderilmesi