Yaz döneminde Ders İçeriğini PUKÖ Döngüsü İçerisinde Güncel Alan Yazınına Göre Yenileme Eğitimi düzenlenecektir. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim-Öğretim Alanındaki Sürekli İyileştirme Kavramları
  • PUKÖ döngüsü
  • İç ve Dış Paydaş Analizi
  • Program Çıktıları
  • Eğitim Planı (Dersler ve Öğrenim Çıktıları)
  • Ders AKTS İş yükü
  • Eğitim amaçları
  • Program çıktıları ve ölçme yöntemleri
  • Öğretim kadrosu
  • Dış ilişkiler (mezun/sanayi) konuları ayrı ayrı ele alınarak iyileştirmeler
 • Sürekli iyileştirmenin kontrol aracı için kullanılan kaynaklar
  • Anketler
  • Toplantı Tutanakları
  • YÖKAK ve Akreditasyon Kuruluşlarının Değerlendirme Raporları
  • Ders Değerlendirmeleri

Eğitmen:

Öğr. Gör. Ramazan TEMEL

 

Akademik personelimize yönelik gerçekleştirilecek bu eğitime katılım için talep toplanmaktadır. Katılma talebinde bulunmak için Eğitim Talep Formu düzenleyerek BAP Komisyonu’na iletmeniz yeterlidir. Eğitimin tarihi netleştiğinde ikinci bir duyuru yapılacaktır.