Yaz döneminde Eğitimde Ölçme, Değerlendirme ve Sınıf Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir:

 

Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

 • Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
  • Ölçme,
  • Değerlendirme,
  • Ölçme türleri (dolaylı ve doğrudan)
  • Değerlendirme türleri (sonuç, süreç, formal ve informal)
  • Amacı açısından değerlendirme (tanılamak, izlemek ve not vermek)
 • Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
  • Ölçmede hata (sabit, sistematik, rastgele)
  • Değişken
  • Ölçmede sıfır
  • Ölçme araçlarının nitelikleri (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık)
 • Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
  • Not verme (norm tabanlı, ölçüt tabanlı)
  • Neyi nasıl ölçeriz? (Bilgi, beceri ve tutum)
 • Geleneksel ölçme araçları
  • Açık Uçlu
  • Çoktan Seçme sorular,
  • Boşluk doldurma,
  • Eşleştirme
  • Doğru/Yanlış
 • Sonuç değerlendirme araçlarının uygulaması
  • Katılımcılar kendi sınavlarından örnekleri sınıfa getiriler ve gruplar halinde bunlar incelenir.
 • Başlıca süreç ve Performans değerlendirme araçları
  • Portfolyo
  • İşbaşı Değerlendirmeleri
  • Kontrol listeleri,
  • Gözlem formları
  • Simülasyon Değerlendirmeleri
  • Performans görevleri
  • Proje ödevleri
  • Akran ve öz değerlendirme
 • Süreç değerlendirme araçlarının uygulaması

 

Sınıf Yönetimi Eğitimi

 • Açılış
  • Hazırlık
 • Sınıf Yönetiminde Disiplin Modelleri
  • Sınıf Yönetiminde temel kurallar ve disiplin kuralları
 • Fiziksel Düzen
  • Sınıf ortamı, büyüklüğü, ışık, ses, perde, oturma düzenleri
 • Davranış Yönetimi
  • Davranış yönetiminde öğretim üyesine tavsiyeler
  • Sosyal öğrenme,
  • Psikoanalitik kuram,
  • Fenomenolojik yaklaşım,
  • Fromm’un özgerçekleştirme kuramı,
  • Varoluş psikolojisi, kendini gerçekleştirme, kaygı, demokratik eğitim
 • İstenmeyen Davranışların Yönetimi ve Sınıf/Ders Kurallarının Oluşturulması
  • İstenmeyen öğrenci davranışları, nedenleri ve yapılması gerekenler
 • Sınıfta Zaman Yönetimi
  • Zaman kazandırıcı yollar ve zaman hırsızları, çözüm önerileri
 • İletişim Süreci
  • Öğretme ve öğrenci iletişimi
  • Öğrenci-öğrenci iletişimi
  • Öğretmen ve Veli iletişimi
 • Sınıf Yönetiminde Motivasyon
  • Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve motivasyonu sağlama
 • Genel değerlendirme
  • Drama Etkinliği

Eğitimciler:

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Doç. Dr. Fulya Öner ARMAĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Neşet MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAÇ

Akademik personelimize yönelik gerçekleştirilecek bu eğitime katılım için talep toplanmaktadır. Katılma talebinde bulunmak için Eğitim Talep Formu düzenleyerek BAP Komisyonu’na iletmeniz yeterlidir. Eğitimin tarihi netleştiğinde ikinci bir duyuru yapılacaktır.