21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm öğretim elemanlarımıza yönelik olarak İleri İstatistik Eğitimi düzenlenecektir. Çevrimiçi olarak düzenlenecek eğitimin programı aşağıdaki gibidir.

Eğitime katılmak için tıklayınız.

İLERİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ (31 SAAT)

Tarih Gün Saat Saat Aralığı Konu
21.06.2021 Pazartesi

7

10:00-12:00
&
13:00-18:00

Parametrik Bağımlı ve Bağımsız Tek ve İki Örneklem Testleri
-Tek ve İki Oran Testi, Nicel Değişkenlerde Tek ve İki Örneklem T Testi ve Paired T Testinin Uygulaması
Parametrik Olmayan Bağımlı ve Bağımsız Tek ve İki Örneklem Testleri
-İşaret Testi, Wilcoxon Testi ve Mann-Whitney U Testlerinin Özellikleri ve Uygulaması
Parametrik Bağımlı ve Bağımsız İkiden Fazla Örneklem Testleri
-ANOVA, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırma Testlerinin (Post-Hoc Test) Özellikleri ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması Testlerinin Uygulaması
22.06.2021 Salı

6

10:00-12:00
&
13:00-17:00

Parametrik Olmayan Bağımlı ve Bağımsız İkiden Fazla Örneklem Testleri
-Kruskal Wallis H Test, Freidman Test ve Parametrik Olmayan Çoklu Karşılaştırmalar (Post-Hoc Test) Testleri
Tablo ve Grafikler
-Tablo, Grafikler ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması.
Kategorik Veri Analizleri
-Bağımlı ve Bağımsız Kikare Testleri ve Kappa Analizi
23.06.2021 Çarşamba

7

10:00-12:00
&
13:00-18:00

Kategorik Veri Analizleri
-Risk / İlişki Ölçüleri
Korelasyon Analizleri
-Korelasyon Analizleri ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması (Pearson, Kendall Tau B ve Spearman Korelasyon Analizleri)
Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri
-Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri ve Uygulaması
24.06.2021 Perşembe

6

10:00-12:00
&
13:00-17:00

İkili (Binary) Tekli ve Çoklu Lojistik Regresyon Analizi
-İkili (Binary) Tekli ve Çoklu Lojistik Regresyon Analizi Uygulaması
Tanı Testleri ve ROC Analizi
-ROC Analizi Uygulaması
25.06.2021 Cuma

5

10:00-12:00
&
13:00-16:00

Power Analizi
Genel Tekrar

TOPLAM

31