Yaz döneminde İleri İstatistik Eğitimi düzenlenecektir. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir:

 

 • Parametrik Bağımlı ve Bağımsız Tek ve İki Örneklem Testleri
  • Tek ve İki Oran Testi, Nicel Değişkenlerde Tek ve İki Örneklem T Testi ve Paired T Testinin Özellikleri
 • Parametrik Bağımlı ve Bağımsız Tek ve İki Örneklem Testleri
  • Tek ve İki Oran Testi, Nicel Değişkenlerde Tek ve İki Örneklem T Testi ve Paired T Testinin Uygulaması
 • Parametrik Olmayan Bağımlı ve Bağımsız Tek ve İki Örneklem Testleri
  • İşaret Testi, Wilcoxon Testi ve Mann-Whitney U Testlerinin Özellikleri ve Uygulaması.
 • Parametrik Bağımlı ve Bağımsız İkiden Fazla Örneklem Testleri
  • ANOVA, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırma Testlerinin (Post-Hoc Test) Özellikleri ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması Testlerinin Uygulaması.
 • Parametrik Olmayan Bağımlı ve Bağımsız İkiden Fazla Örneklem Testleri
  • Kruskal Wallis H Test, Freidman Test ve Parametrik Olmayan Çoklu Karşılaştırmalar (Post-Hoc Test) Testleri.
 • Tablo ve Grafikler
  • Tablo, Grafikler ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması.
 • Kategorik Veri Analizleri
  • Bağımlı ve Bağımsız Kikare Testleri ve Kappa Analizi.
  • Risk / İlişki Ölçüleri
 • Korelasyon Analizleri
  • Korelasyon Analizleri ve İstatistiksel Yazılımlar Uygulaması (Pearson, Kendall Tau B ve Spearman Korelasyon Analizleri)
 • Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri
  • Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri ve Uygulaması.
 • İkili (Binary) Tekli ve Çoklu Lojistik Regresyon Analizi
  • İkili (Binary) Tekli ve Çoklu Lojistik Regresyon Analizi Uygulaması
 • Tanı Testleri ve ROC Analizi
  • ROC Analizi Uygulaması
 • Power Analizi
 • Genel Tekrar

Eğitimciler:

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ
Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer GÖKSÜLÜK

 

Akademik personelimize yönelik gerçekleştirilecek bu eğitime katılım için talep toplanmaktadır. Katılma talebinde bulunmak için Eğitim Talep Formu düzenleyerek BAP Komisyonu’na iletmeniz yeterlidir. Eğitimin tarihi netleştiğinde ikinci bir duyuru yapılacaktır.