16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi düzenlenecektir. Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek eğitim, öğretim elemanlarımızın nitel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim içeriği ve saatler aşağıda yer almaktadır. Tüm öğretim elemanlarımız aşağıdaki link vasıtasıyla eğitime katılım sağlayabilirler.

 

Eğitime katılmak için tıklayınız.

 

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
16 Ağustos 2021

09:00-10:30: Nitel araştırmanın temelleri

Pozitivizm
Pozitivizm vs. post-pozitivizm
Nitel araştırmaların özellikleri

10.30-11:00: Ara

11:00-12:30: Nitel Araştırma Desenleri

Kültür Analizi (Etnografi)
Olgubilim (Fenomenoloji)

17 Ağustos 2021

09:00-10:30: Nitel Araştırma Desenleri

Kuram Geliştirme (Grounded theory)
Eylem araştırması (Action research)
Durum çalışması (Case Study)

10.30-11:00: Ara

11:00-12:30: Evren ve Örneklem

Amaçlı örnekleme stratejileri

18 Ağustos 2021

09:00-10:30: Veri Toplama Yöntemleri

Nitel Veri Toplama Araçları (Gözlem, görüşme vb.)

10.30-11:00: Ara

11:00-12:30: Veri Toplama Yöntemleri

Nitel Veri Toplama Araçları (Gözlem, görüşme vb.)

19 Ağustos 2021

09:00-10:30: Veri Analizi

Betimsel Analiz (Kodlama- Kategori oluşturma-Temalara ayırma)

10.30-11:00: Ara

11:00-12:30: Veri Analizi

İçerik Analizi (Kodlama- Kategori oluşturma -Temalara ayırma)

20 Ağustos 2021

09:00-10:30: Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik

10.30-11:00: Ara

11:00-12:30: Nitel araştırmalarda bulguların raporlanması

Örnek tez ve makalelerin incelenmesi

 

Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Yelda SARIKAYA ERDEM

Akademik personelimize yönelik gerçekleştirilecek bu eğitime katılım için talep toplanmaktadır. Katılma talebinde bulunmak için Eğitim Talep Formu düzenleyerek BAP Komisyonu’na iletmeniz yeterlidir. Eğitimin tarihi netleştiğinde ikinci bir duyuru yapılacaktır.