23-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi düzenlenecektir. Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek eğitim, öğretim elemanlarımızın nicel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim içeriği ve saatler aşağıda yer almaktadır. Tüm öğretim elemanlarımız aşağıdaki link vasıtasıyla eğitime katılım sağlayabilirler.

 

Eğitime katılmak için tıklayınız.

23 Ağustos 2021

09.00-10.30: Nicel araştırmanın temelleri Pozitivizm

Pozitivizm vs. post-pozitivizm
Nicel araştırmaların özellikleri

10.30-11.00 Ara

11.00-12.30: Araştırma Konusu, Araştırma Sorusu/Hipotez Belirleme

24 Ağustos 2021

09.00-10.30: Nicel Araştırma Desenleri Deneysel Araştırma Deseni

Korelasyonel Araştırma Deseni

10.30-11.00: Ara

11.00-12.30: Nicel Araştırma Desenleri Nedensel Karşılaştırma Araştırma Deseni

Tarama Araştırma Deseni

25 Ağustos 2021

09.00-10.30: Evren ve Örneklem

Nicel örneklem stratejileri

10.30-11.00: Ara

11.00-12.30: Örneklem Büyüklüğü

Örneklem büyüklüğünü belirleme

26 Ağustos 2021

09.00-10.30: Veri Toplama Yöntemleri

Nicel Veri Toplama Araçları (Anket, ölçek, test, gözlem)

10.30-11.00: Ara

11.00-12.30: Veri Toplama Araçlarında Geçerlik-Güvenirlik

Geçerlik (Kapsam Geçerliği, Ölçüt Geçerliği, Yapı Geçerliği)
Güvenirlik Yöntemleri

27 Ağustos 2021

09.00-10.30: Veri Analizi ve Raporlama

10.30-11.00: Ara

11.00-12.30: Etik kurula başvurulması ve dergiye makale gönderilmesi

28 Ağustos 2021

09.00-10.30: Karma Yöntem

Karma araştırma yönteminin özellikleri

10.30-11.00: Ara

11.00-12.30: Karma Yöntem

Karma araştırma modelleri

Eğitmenler:

Prof. Dr. Vesile Şenol

Dr. Öğr. Üyesi Yelda Sarıkaya Erdem

 

Akademik personelimize yönelik gerçekleştirilecek bu eğitime katılım için talep toplanmaktadır. Katılma talebinde bulunmak için Eğitim Talep Formu düzenleyerek BAP Komisyonu’na iletmeniz yeterlidir. Eğitimin tarihi netleştiğinde ikinci bir duyuru yapılacaktır.