7 Mart 2020 – İstanbul Yerleşkesi

14 Mart 2020 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmenler:

 1. Doç. Dr. Fulya Öner ARMAĞAN, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 2. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAÇ, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 3. Doç. Dr. Neşet MUTLU, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 4. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik olarak, 7 Mart 2020 tarihinde İstanbul yerleşkemizde, 14 Mart 2020 tarihinde ise Mustafapaşa yerleşkemizde “Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşım, Yöntem ve Teknikleri” eğitimi düzenlenmiştir. BAP Komisyonu tarafından düzenlenen eğitime toplam 88 öğretim elemanımız katılmıştır.

Yüksek öğretimde; öğrenci merkezli öğrenmenin temel felsefesi olan yapılandırıcı yaklaşımın anlaşılmasını, yöntem ve tekniklerinin bilinerek kullanılmasını ve süreç odaklı alternatif ölçme araçlarının akademik personelimiz tarafından bilinmesini hedefleyen eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir:

 • Yapılandırmacılık
 • 5E Öğrenme Döngüsü Modeli
 • Okul Dışı Öğrenme
 • Drama
 • Problem Çözme/Sorgulayıcı ve Buluş Yoluyla Öğrenme
 • Proje Temelli Öğrenme/Beyin Fırtınası)
 • Sunuş Yoluyla Öğrenme
 • Dereceli Puanlama Anahtarı/Rubrik/Performans Değ.
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Tartışma
 • Portfolyo/Kavram Haritası/Online Değerlendirme