8 – 9 Ocak 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Sevim SEVGİ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek üzere düzenlenen eğitime 16 öğretim elemanımız katılmıştır.  BAP Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir:

 1. Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
  • Ölçme,
  • Değerlendirme,
  • Ölçme türleri (dolaylı ve doğrudan)
  • Değerlendirme türleri (sonuç, süreç, formal ve informal)
  • Amacı açısından değerlendirme (tanılamak, izlemek ve not vermek)
 2. Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
  • Ölçmede hata (sabit, sistematik, rastgele)
  • Değişken
  • Ölçmede sıfır
  • Ölçme araçlarının nitelikleri (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık)
 3. Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
  • Not verme (norm tabanlı, ölçüt tabanlı)
  • Neyi nasıl ölçeriz? (Bilgi, beceri ve tutum)
 4. Geleneksel ölçme araçları
  • Açık Uçlu
  • Çoktan Seçme sorular,
  • Boşluk doldurma,
  • Eşleştirme
  • Doğru/Yanlış
 5. Sonuç değerlendirme araçlarının uygulaması
  • Katılımcılar kendi sınavlarından örnekleri sınıfa getiriler ve gruplar halinde bunlar incelenir.
 6. Başlıca süreç ve Performans değerlendirme araçları
  • Portfolyo
  • İşbaşı Değerlendirmeleri
  • Kontrol listeleri,
  • Gözlem formları
  • Simülasyon Değerlendirmeleri
  • Performans görevleri
  • Proje ödevleri
  • Akran ve öz değerlendirme
 7. Süreç değerlendirme araçlarının uygulaması

Katılımcılar gruplar halinde kendi alanlarına yönelik süreç değerlendirme araçları geliştirirler.