28-29-30 Eylül tarihlerinde, 9.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında Medrese Binası A1 Salonunda düzenlenecek olan React.js Eğitimi ile öğretim elemanlarımızın teknolojiyi kullanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından yürütülen Pardus Projesi kapsamında geliştirilen Liderahenk sisteminin takım lideri İsmail Başaran tarafından verilecek eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir:

1 – React.js Nedir ?

2 –  Declerative – Imperative yaklaşımın karşılaştırılması

3 – Ortam kurulumu

4 – Javascript Hatırlatma

4.1 let / const nedir ?

4.2 Arrow foknsiyon

4.3 Export ve Import

4.4 Classes, Properties ve methods

4.5 Referans ve primitive tipler

4.6 Spread & Rest operator

4.7 Array fonksiyonlar

5 – JSX Nedir ?

6 – React components ve props

7 – React Component Styles

8 – State ve yaşam döngüsü

9 – Olay Yönetimi ( Handling Events )

10 – Koşullu Render

11 – Listeler ve Anahtarlar

12 – Form kullanımı

13 – React Router

14 – React Hooks

15 – Redux ile state yönetimi

16 – Blog Web Sitesi Oluşturma