10 – 11 Ocak 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Sevim SEVGİ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Öğretim elemanının etkili  öğrenme için öğrenme ortamını olumsuz etkileyebilecek fiziksel, davranışsal  ve yönetsel  faktörleri kontrol altına alması, sınıf yönetiminde geleneksel ve çağdaş yaklaşımların incelenmesi, Öğrenme kuramları,  öğretmenin sınıf içindeki rolü, disipline özgü ölçütler, sınıf kuralları, zaman yönetimi, etkili iletişim, Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisi ve motivasyon  faktörünün eğitimdeki etkisi konusunda bilgi  ve beceri kazandırmak amacıyla verilen eğitime 30  öğretim elemanı katılmıştır.

Eğitim içeriği:

 1. Sınıf Yönetiminde Disiplin Modelleri
  • Sınıf Yönetiminde temel kurallar ve disiplin kuralları
 2. Fiziksel Düzen
  • Sınıf ortamı, büyüklüğü, ışık, ses, perde, oturma düzenleri
 3. Davranış Yönetimi
  • Davranış yönetiminde öğretim üyesine tavsiyeler
  • Sosyal öğrenme,
  • Psikoanalitik kuram,
  • Fenomenolojik yaklaşım,
  • Fromm’un öz gerçekleştirme kuramı,
  • Varoluş psikolojisi, kendini gerçekleştirme, kaygı, demokratik eğitim
 4. İstenmeyen Davranışların Yönetimi ve Sınıf/Ders Kurallarının Oluşturulması
  • İstenmeyen öğrenci davranışları, nedenleri ve yapılması gerekenler
 5. Sınıfta Zaman Yönetimi
  • Zaman kazandırıcı yollar ve zaman hırsızları, çözüm önerileri
 6. İletişim Süreci
  • Öğretme ve öğrenci iletişimi
  • Öğrenci öğrenci iletişimi
  • Öğretmen ve Veli iletişimi
 7. Sınıf Yönetiminde Motivasyon
  • Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve motivasyonu sağlama
 8. Drama Etkinliği