Temel Seviye Excel Eğitimi 17 Aralık 2022 tarihinde Microsoft Teams üzerinden düzenlenecektir. 09.00-12.00 ve 13.30-16.30 saatleri arasında düzenlenecek eğitimle, öğretim elemanlarımızın Excel kullanımı konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Giriş
  • Ders 1: Excel’i tanıma
   • Konu 1: Çalışma kitabı oluşturma ve açma
   • Konu 2: Excel arabirimini keşfetme
  • Ders 2: Excel’in Temellerine Giriş
   • Konu 1: Veri girme ve düzenleme
   • Konu 2: Çalışma kitaplarını kaydetme
  • Ders 3: Hücrelerde gezinme ve hücreleri doldurma
   • Konu 1: Adlandırılmış hücrelere, aralıklara veya çalışma kitabı öğelerine gitme
   • Konu 2: Veri arama
   • Konu 3: Otomatik Doldur özelliğini kullanma
 • Modül 2: Çalışma sayfalarını ve çalışma kitaplarını yönetme
  • Ders 1: Çalışma sayfasını yapılandırma
   • Konu 1: Sütunları, satırları ve hücreleri ayarlama
   • Konu 2: Çalışma sayfalarını ayarlama
  • Ders 2: Çalışma sayfasını düzenleme
   • Konu 1: Verileri kesme, kopyalama, yapıştırma ve taşıma
   • Konu 2: Özel Yapıştır’ı Kullan
  • Ders 3: Görünümleri ve araç çubuklarını özelleştirme
   • Konu 1: Bölmeleri ve çalışma kitabı görünümlerini dondurma
   • Konu 2: Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu kullanma
 • Modül 3: Hücreleri biçimlendirme
  • Ders 1: Hücreleri biçimlendirme
   • Konu 1: Yazı tipini ve hücreleri biçimlendirme
   • Konu 2: Sayı biçimlerini uygulama
   • Konu 3: Biçimleri yeniden kullanma
  • Ders 2: Hücreleri hizalama
   • Konu 1: Hücre hizalamasını, yönünü ve girintisini değiştirme
   • Konu 2: Hücreleri birleştirme ve metni kaydırma
  • Ders 3: Hücre stillerini kullanma
   • Konu 1: Hücre stilleri uygulama
   • Konu 2: Biçimlendirmeyi temizleme
 • Modül 4: Tabloları ve aralık verilerini yönetme
  • Ders 1: Tabloları ve aralıkları anlama
   • Konu 1: Verileri tablo olarak biçimlendirme ve tablo stilini değiştirme
   • Konu 2: Tabloyu aralığa dönüştürme
  • Ders 2: Tablo biçimi seçeneklerini yapılandırma
   • Konu 1: Tablo stili seçeneklerini yapılandırma
   • Konu 2: Satır, sütun ekleme ve yönetme ve toplam satır sayısı
  • Ders 3: Tabloları ve aralıkları adlandırma
   • Konu 1: Tabloyu adlandırma
   • Konu 2: Adlandırılmış aralık tanımlama
  • Ders 4: Sıralama ve filtreleme
   • Konu 1: Kayıtları sıralama ve filtreleme
   • Konu 2: Özel sıralama gerçekleştirme
 • Modül 5: Formülleri ve işlevleri kullanma
  • Ders 1: Temel hesaplamaları gerçekleştirme
   • Konu 1: Temel formülleri anlama
   • Konu 2: Formülleri görüntüleme
  • Ders 2: Formüllerde başvuruları kullanma
   • Konu 1: Göreli ve mutlak referansları anlama
   • Konu 2: Formüllerde adlandırılmış aralıkları ve çalışma sayfası başvurularını kullanma
  • Ders 3: İşlevleri tanıtma
   • Konu 1: Hesaplamalarda işlevleri kullanma
   • Konu 2: Formüllerde MAX ve MIN işlevlerini kullanma
  • Ders 4: count işlevlerini kullanma
   • Konu 1: Verileri çözümlemek için COUNT ve COUNTA işlevlerini kullanma
   • Konu 2: COUNTBLANK işlevini kullanma
  • Ders 5: Mantıksal işlevleri kullanma
   • Konu 1: IF ifadelerini anlama
   • Konu 2: IF işlevini kullanma
 • Modül 6: Verileri alma ve dönüştürme
  • Ders 1: Verileri içeri aktarma
   • Konu 1: Diğer kaynaklardan veri alma
   • Konu 2: .txt dosyalarından veri alma
   • Konu 3: .csv dosyalarından veri alma
  • Ders 2: Metni değiştirme
   • Konu 1: Metni sütunlara dönüştürme
   • Konu 2: SOL, SAĞ, ORTA ve LEN işlevlerini kullanarak metin ayıklama
  • Ders 3: Metin dönüştürme
   • Konu 1: PROPER işlevini kullanarak metni dönüştürme
   • Konu 2: UPPER ve LOWER işlevlerini kullanarak metni dönüştürme
  • Ders 4: Metin birleştirme
   • Konu 1: CONCAT işlevini kullanarak metni birleştirme
   • Konu 2: TEXTJOIN işlevini kullanarak metni birleştirme
  • Ders 5: Köprüler ekleme
   • Konu 1: Çalışma kitabının içinde gezinmek için köprüler ekleme
   • Konu 2: Çalışma kitabının dışına çıkmak için köprüler ekleme
   • Konu 3: Köprüleri kaldırma
 • Modül 7: Verileri Görselleştirme
  • Ders 1: Koşullu biçimlendirmeyi kullanma
   • Konu 1: Koşullu biçimlendirme uygulama
   • Konu 2: Koşullu biçimlendirmeyi kaldırma
  • Ders 2: Grafikleri kullanma
   • Konu 1: Grafik oluşturma
   • Konu 2: Alternatif metin ekleme
   • Konu 3: Grafikleri taşıma
  • Ders 3: Grafikleri düzenleme
   • Konu 1: Veri serisi ekleme
   • Konu 2: Satırlar ve sütunlar arasında geçiş yapma
  • Ders 4: Grafik öğelerini anlama
   • Konu 1: Grafik öğeleri ekleme
   • Konu 2: Grafik öğelerini değiştirme
  • Ders 5: Grafik stillerini ve düzenlerini anlama
   • Konu 1: Düzenleri uygulama
   • Konu 2: Stilleri ve renkleri uygulama
  • Ders 6: Mini grafikleri anlama
   • Konu 1: Mini grafikler ekleme
   • Konu 2: Mini grafikleri değiştirme
  • Ders 7: Hızlı Analiz özelliğini anlama
   • Konu 1: Verileri biçimlendirmek için Hızlı Çözümleme’yi kullanma
   • Konu 2: Hızlı Analiz özelliğini devre dışı bırakma
 • Modül 8: Yazdırmaya hazırlanma ve sorunları denetleme
  • Ders 1: Yazdırmaya hazırlanma
   • Konu 1: Yazdırma ayarlarını anlama
   • Konu 2: Sayfa yapısını anlama
  • Ders 2: Üstbilgi ve altbilgileri kullanma
   • Konu 1: Üstbilgi ve altbilgi ekleme
   • Konu 2: Üstbilgi ve altbilgileri düzenleme
  • Ders 3: Sorunları denetleme
   • Konu 1: Temel çalışma kitabı özelliklerini değiştirme
   • Konu 2: Çalışma kitaplarında sorunları inceleme

Eğitim katılım formu için tıklayınız.

Eğitime katılmak için tıklayınız.