14 – 15 Şubat 2020 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmen: Prof. Dr. Ulvi ŞEKER, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği

Üniversitemizin AR-GE çalışmalarında bulunmakta olan veya bulunmak isteyen öğretim elemanlarına yönelik olarak TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir. BAP Komisyonu tarafından düzenlenen ve toplam 32 öğretim elemanının katıldığı eğitimin ilk gününde teorik konu anlatımı yapılmış, ikinci gününde ise sağlık ve havacılık programlarından proje örnekleri üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Şeker tarafından verilen eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir:

 1. TÜBİTAK Destek Programları
  • ARDEB Projeleri
   • Programın Amaçları, Hedef ve Öncelikleri
   • Destek Programları
   • Değerlendirme/İzleme Kriterleri
  • TEYDEB Projeleri
   • Programın Amaçları, Hedef ve Öncelikleri
   • Destek Programları
   • Değerlendirme/İzleme Kriterleri
 1. Projenin Kurgulanması
  • AR-GE Projesinin özellikleri
  • Araştırma Planı Geliştirme
   • Proje Fikri Oluşturma
   • Proje Ekibinin Kurulması
   • Etik Kurul İzinleri, Yasal İzinler, vb.
   • Konu, Kapsam, Literatür taraması
  • Amaç ve Kapsam
   • Amaç-Hedef İlişkisinin kurulması
   • Hipotez Kurma
   • Proje Çıktıları
   • Faaliyetlerin Kurgulanması
   • Proje Özeti
  • Konunun Önemi ve Özgün Değer
  • Yöntem
 2. Projenin Yönetimi
  • İş Paketi Hazırlama
  • Başarı Göstergesi Belirleme
  • Gant Şeması Hazırlama
  • Risk Analizi Yapma, Risk Yönetimi
  • Ekip ve Araştırma Olanakları
 3. Yaygın Etki Planının Hazırlanması
 4. Proje Bütçesinin Hazırlanması
 5. Proje Başvuru Formu ve Eklerinin Hazırlanması
 6. Proje Değerlendirme Süreci
 7. Örnek Proje Çalışması