21-22 Ocak 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

28-30 Mart 2019 – Mustafapaşa Yerleşkesi

Eğitmenler:

Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gökmen Zararsız, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Korkmaz, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ar. Gör. Dinçer Göksülük, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Üniversitemizin AR-GE çalışmalarında bulunmakta olan veya bulunmak isteyen öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlenmiş olan eğitim, bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile ilgili en güncel bilgileri ve analiz yaklaşımlarını içermiştir. Eğitimde, esas olarak istatistiksel yazılımları kullanarak verilerin girişi veya aktarımı, analize hazır hale getirilmesi, araştırma ile ilgili hipotezlerin kurulması, normallik testleri ile uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanması, elde edilen bulguların yorumlanması ve uygun tablo/grafikler ile bulguların raporlanması konularına değinilmiştir. Bu yöntemlerin hangi durumda nasıl kullanılacağı ve çalışma prensipleri ile ilgili özet teorik bilgiler verilmiş ve istatistik yazılımları ile gerçek veriler kullanılarak uygulama yapılmıştır.  Bunun dışında regresyon analizleri ile istatistiksel modelleme, ROC analizleri gibi özel konular işlenmiştir. Eğitim, BAP Komisyonu tarafından düzenlenmiştir.

2 gün süren ve 33 öğretim elemanının katıldığı eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir:

 1. Temel istatistiksel kavramlar
 2. Tanımlayıcı istatistikler
 3. Hipotez testlerine giriş
 4. Normallik testleri
 5. Tek örneklem testleri
 6. Bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri
 7. Bağımlı ve bağımsız ikiden fazla örneklem testleri
 8. Korelasyon analizleri
 9. Doğrusal regresyon analizleri
 10. Lojistik regresyon analizleri
 11. ROC analizleri