Yetişkin hayatının başlangıcı, kimileri için aileden ilk ayrılış, kendi başına ayakta durma, haklarını ve sorumluluklarını idrak etme dönemi…

Üniversite hayatının başlangıcı, öğrencilerin yükseköğretime ilişkin doğru bilgilendirilmeye akademik-mesleki yönlendirilmeye, en çok ihtiyaç duydukları dönemdir. Yükseköğretim yaşamının başında geliştirilen doğru tutum ve edinilen doğru bilgiler öğrencilerin eğitim hayatları üzerinde de etkili olmaktadır.

Bu ihtiyaç, üniversitemizde öğretim elemanlarımız tarafından yürütülen Akademik Danışmanlık ile karşılanmaktadır. Bilgi birikimlerine yatırım yapma, donanımlarını artırma ve kendilerini tanıma çağındaki öğrencilerimiz; ‘Akademik Danışmalık’ sistemimizin verdiği destek ile yükseköğretim hayatlarını hedefleri doğrultusunda düzenleyebilmekte ve verimli bir eğitim dönemi geçirmektedir.

İngilizce hazırlık dönemi de dahil olmak üzere, her öğrencimize bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanmaktadır. Danışman, öğrenciye akademik konularda rehberlik, üniversite hayatına uyum ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur ve öğrenciyi yönlendirir. Üniversitemizin tüm bölümlerinin haftalık ders programlarında “danışmanlık saati” bulunmaktadır. Akademik danışmanlar, kendilerine ayrılan bu sürede, öğrencilerimize yükseköğretim sürecine uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirme ve rehberlik yapmaktadır.

Danışmanlar, öğrencilerin akademik performansını izler, kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve öğrenci memnuniyetini takip eder, üniversitemizin faaliyetleri konusunda öğrencileri bilgilendirir. Danışmanlar öğrenciler ile düzenli iletişim halindedirler, ayrılan ders saati haricinde, “ofis saati uygulaması” ile öğrencilerin her zaman yanında olurlar. Danışmanların ofis saatleri üniversitemizin internet sayfasında ilan edilmektedir. Öğrenciler ofis saatlerinde yüz yüze veya çevrim içi platformlarda danışmanları ile bağlantı kurabilirler.

Aşağıdaki sorunlarla karşılaştığınızda, doğru desteğe ulaşmak için, Akademik Danışmanınıza başvurun.

  • Zaman hiçbir işe yetmiyor, ödevler bitmiyor, okumalar yetişmiyor, çalışma temposu zorlayıcı geliyorsa,
  • Ben niye üniversite okuyorum diye kendi kendinize soruyor, hedefinizi belirlemekte ve bu hedefe ulaşma planı yapmakta desteğe ihtiyaç duyuyorsanız,
  • Akademik motivasyon düşüklüğü yaşadığınızda
  • Çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz, ama bir türlü başarı elde edemiyorsanız,
  • Ödev hazırlamak ya da sınava çalışmak size çok zor geliyorsa,
  • Dersi dinleyemiyor, not alamıyor ya da aldığınız notu sonradan okuduğunuzda anlamıyorsanız,
  • Hocalarınız ile iletişimde zorlanıyor ve yardıma ihtiyaç duyuyorsanız,
  • Bir dersin belirli konularını ve bu konuları bilen birisi ile tartışmaya ihtiyaç duyuyorsanız.

Akademik danışmanlar aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

a) Danışmanlık yaptığı öğrencilere ders seçimlerinde ve yükseköğretim süreci boyunca yer alacakları tüm eğitim-öğretim süreçlerini planlamak konusunda danışmanlık yapmak,

b) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin akademik başarılarını, program dahilinde alması gereken tüm dersleri alıp almadığını ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve öğrencileri bu konularda bilgilendirmek,

c) Danışmanlık yaptığı öğrencileri ihtiyaç görmesi halinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimine yönlendirmek,

ç) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin derslere devam durumunu takip etmek, devamsızlığın süreklilik kazanması halinde öğrenciyi uyarmak, ders devamlılığının arttırılması için tedbir almak,

d) Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim sürecine uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirme ve rehberlik yapmak,

e) Öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları takip etmek ve öğrencileri bilgilendirmek, değişiklikleri iletmek,

f) Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

g) Danışmanlık yaptığı engelli öğrencilerin özel eğitim gereksinimleri konusunda akademik birim yöneticisine bildirimde bulunmak,

h) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini takip etmek, üniversitenin ilgili birimlerine raporlamak,

ı) Danışmanlık yaptığı öğrencilere memnuniyet anketi uygulamak, anket sonuçlarını komisyon ile paylaşmak,

i) Üniversitenin kararlarını açık ve anlaşılır bir şekilde öğrenciye iletmek.