Kişisel gelişim bireyin belirlediği bir kişisel hedefe ulaşmak amacıyla, içine girdiği değişim sürecidir, olmak istenilen yere varma çabasıdır. Hedefe ulaşmadaki başarı bireyin kendisini tanımasından, hedefini doğru belirlemesinden ve bu hedefe ulaşmak için neler yapması gerektiğini doğru tespit etmesinden geçer. Kapadokya Üniversitesi, tüm bu süreçlerde öğrencilerine destek olmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerimize kendilerini tanımaları sürecinde destek olmaktadır. Kişilik testi yapmak isteyen veya kendisini tanıma yolculuğuna destek almak isteyen öğrencilerimiz isim soyadı, telefon numarası, bölüm ve sınıf bilgilerini pdr@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilirler. Uzmanlarımız kendilerine ulaşacaktır.

Ayrıca, Kapadokya SEM, zaman yönetimi, stres yönetimi, öfke yönetimi gibi kişisel gelişim eğitimleri ile öğrencilerimizin yanındadır. Başvurmak isteyen öğrencilerimiz, isim soyadı, telefon numarası, bölüm, sınıf bilgilerini ve talep ettikleri eğitimi belirterek sem@kapadokya.edu.tr adresine e-posta yoluyla başvurabilirler. Uzmanlarımız kendilerine ulaşacaktır.