Bir Bilene Sor Sistemi Nedir? 

Bir Bilene Sor; Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerin, bilmediklerini tecrübeli öğrencilere sordukları, öğrencinin öğrenciye yol gösterdiği bir oryantasyon programıdır. Bu program kapsamında, Üniversitemizde okuyan tecrübeli öğrenciler arasından seçilen Bir Bilenler, Üniversitemize yeni başlayan arkadaşlarına, üniversite hayatına alışma süreçlerinde rehberlik edeceklerdir. 

Bir Bilene danışan öğrenciler, üniversite hayatına alışma süreçlerinde yol gösterecek rol modelleri edinir. 

Bir Bilen öğrencilerin liderlik özellikleri gelişir. 

Bir Bilen öğrencilerin kişilerarası iletişim becerileri kuvvetlenir. 

Bir Bilen öğrenciler birlikte hareket etme becerisi kazanır. 

Bir Bilene Sor Sisteminin Hedefi Nedir? 

Bir Bilene Sor sisteminin hedefi; tecrübeli öğrencinin, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere öncülük etmek ve bu yolla öğrencilerin sürece adaptasyonlarını sağlamak, öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlü kılmaktır.  

 Bir Bilen Öğrencilerden Beklenen Özellikler 

Bir Bilen öğrenci dürüstlüğü, doğruluğu, güveni ön plana almalıdır. 

Bir Bilen öğrenci ekip çalışmasına yatkın olmalıdır. 

Bir Bilen öğrenci görev alma ve sorumluluklarını yerine getirebilme azim ve kararlılığına sahip olmalıdır. 

Bir Bilen öğrenciler çözüm odaklı olmalıdır. 

Bir Bilene Sor Sisteminin Misyonu 

Üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere, tecrübeli öğrencilerden etkin ve güvenilir bilgi aktarımının sağlanmasıdır. 

Bir Bilene Sor Sisteminin Vizyonu 

Bir Bilene Sor sistemi, öğrencilik hayatında kazanılan etkileşim ve deneyimi üniversite hayatından sonra da faydalanılabilecek bir kazanım olarak kullanmayı hedeflemektedir. 

Bir Bilene Sor Sistemi Uygulama Modeli 

  • Bir Bilen olmak için başvuru yapan öğrencilerden uygun düzey ve başarı şartlarını sağlayan öğrenciler akademik danışmanlarının onayıyla Bir Bilen olarak seçilirler. 
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi Bir Bilen öğrenciler için süreç başında ve süreç içerisinde eğitimler düzenler. 
  • Bir Bilen öğrenciler oryantasyon programına katılır. 
  • Üniversite hayatına yeni başlayan tüm öğrenciler hem Bir Bilene Sor sistemine dahil olabilir hem de Bir Bilenlere danışabilir. 
  • Bir Bilene Sor, eğitim-öğretim yılı boyunca aktif olarak devam eden bir süreçtir. 
  • Sürecin takibi aylık raporlar ile yapılır. 
  • Bir Bilen öğrencilere, süreci başarı ile tamamladıkları takdirde, ilgili eğitim-öğretim yılının sonunda teşekkür belgesi takdim edilir. 

Bir Bilene Sor, yeni başlayan öğrencilerin, bilmediklerini tecrübeli öğrencilere sordukları; öğrencinin öğrenciye yol gösterdiği bir oryantasyon programıdır. Programda, Üniversitemizin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından gönüllü olan tecrübeli öğrenciler, yani bir bilenler, yeni arkadaşlarına üniversite hayatına alışma süreçlerinde rehberlik edeceklerdir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Bir Bilen Olmak İçin

Programa destek vermek isteyen tecrübeli öğrencilerimiz taleplerini Bir Bilen Başvuru Formu‘nu doldurarak pdr@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile, “bir bilen olmak istiyorum” yazıp isim soyadı, telefon numarası, bölüm, sınıf bilgilerini belirterek güz yarıyılı öncesinde iletmelidir.