Üniversite hayatına başlayan öğrencilerimizi yükseköğretime ilişkin doğru bilgilendirmek, akademik ve mesleki olarak yönlendirmek; onların yükseköğretime ilişkin doğru tutum geliştirmelerini sağlamak çok önemlidir.

Üniversitemizde bu görev Akademik Danışmanlarımıza düşmektedir. Tam zamanlı öğretim elemanlarımız, bağlı bulundukları bölümlerin akademik danışmanlık görevlerini yürütmektedir.

Akademik danışmanlar aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Danışmanlık yaptığı öğrencilere ders seçimlerinde ve yükseköğretim süreci boyunca yer alacakları tüm eğitim-öğretim süreçlerini planlamak konusunda danışmanlık yapmak.

b) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin akademik başarılarını, program dahilinde alması gereken tüm dersleri alıp almadığını ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve öğrencileri bu konularda bilgilendirmek,

c) Danışmanlık yaptığı öğrencileri ihtiyaç görmesi halinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimine yönlendirmek,

ç) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin derslere devam durumunu takip etmek, devamsızlığın süreklilik kazanması halinde öğrenciyi uyarmak, öğrencinin ders devamlılığının arttırılması için tedbir almak,

d) Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim sürecine uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirme ve rehberlik yapmak,

e) Öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları takip etmek ve öğrencileri bilgilendirmek, değişiklikleri iletmek,

f) Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

g) Danışmanlık yaptığı engelli öğrencilerin özel eğitim gereksinimleri konusunda akademik birim yöneticisine bildirimde bulunmak,

h) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini takip etmek, üniversitenin ilgili birimlerine raporlamak,

ı) Danışmanlık yaptığı öğrencilere memnuniyet anketi uygulamak, anket sonuçlarını komisyon ile paylaşmak,

i) Üniversitenin kararlarını açık ve anlaşılır bir şekilde öğrenciye iletmek,

Danışmanlar, hazırlık, birinci sınıf ve ikinci sınıflarda haftalık ders programlarında yer alan danışmanlık saatlerinde öğrencilerle bir araya gelmeli, toplu bilgilendirmeleri yapmalı; ofis saatlerinde ise bireysel konularda öğrencilere destek vermelidir.

Akademik danışmanlar, ders kayıt döneminde öğrencilerle buluşup dönemi planlamalı; öğrencilere bireysel ilgi göstererek başarılarını artırmaya katkıda bulunmalıdır. Danışmanların, bilgi ve tecrübeleriniz öğrenciler ile paylaşmaları, gereği halinde üniversitenin ‘Kariyer Yönetim Ofisi’ gibi diğer birimlerine yönlendirmeleri, üniversite uygulamalarını öğrencilere iletmeleri ve öğrenciler ile üniversite arasında bilgi akışına destek olmaları beklenmektedir.