1. Danışmanlık ve Kariyer Planlama Dersi 2020-2021 Akademik Yılında 1. Sınıf ve 2. Sınıflara verilecektir. Ders iki dönem olarak planlanmıştır. Dersin kodu lisans bölümlerinde Güz yarıyılı için DNS 101, Bahar yarıyılı için DNS 103 tür. Ön Lisans programlarında ise Güz yarıyılı için DAS 101, Bahar yarıyılı için DAS 103 olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz Akademik Yılda, ikinci sınıflarımızın da ilgili program ve bölümlerde bulunan ve yukarıda ders kodu verilen dersleri alması gerekmektedir.
  2. Danışmanlık ve Kariyer Planlama Dersi, haftalık bir saat olarak planlanmıştır ve dönem AKTS’si 1’dir.
  3. Danışmanlık ve Kariyer Planlama Dersine katılım zorunludur. Dersin %60’ına katılmış öğrenciler “Geçti” notu alırlar. Dersin not karşılığı yoktur. Ders puanı öğrenci not ortalamasını etkilemez.
  4. Derslere devam danışman öğretim elamanları tarafından yoklama cetveli kullanılarak izlenmeli, sonuçlar OBS’ye girilmeli, dönem sonlarında formun basılı kopyası Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Formu indirmek için tıklayınız.
  5. Dersler ‘Microsoft Teams’ üzerinden yapılacaktır. Dersler için oluşturulmuş olan toplantı linklerine https://ogek.kapadokya.edu.tr/ogrenci/danismanlik-ve-kariyer-planlama-dersi adresinden ulaşılabilir. Öğrencilerin bu linklerden toplantıya katılmaları gerekmektedir.
  6. Devam durumu, Microsoft Teams programının aşağıda yer alan ekran verileri indirilip incelenerek Danışman Hocalarımız tarafından belirlenmelidir. 50 dakikalık dersin %80 ine katılmış olan öğrenciler derste mevcut sayılacaklardır.

  1. Öğrencilerimizin Microsoft Teams Programına kurumsal hesaplarını kullanarak katılmaları zorunludur. Aksi taktirde derste “yok” kabul edileceklerdir. Bu husus danışman hocalarımız tarafından tekraren vurgulanmalıdır.
  2. Danışmanlık ve Kariyer Planma Dersi, öğrencilerimize akademik danışmanlık desteği vermenin yanında kariyer planlaması çalışmalarında yol göstermeyi hedeflemektedir. Ders, verilmesinde Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi ile iş birliği içerisinde yürütülecektir. Ders içerikleri ve danışmanlık programı Danışman Koordinatörlüğü tarafından haftalık olarak iletilecektir.
  3. Hazırlık öğrencilerimizin programlarında “Danışmanlık Dersi” yer almaktadır. Hazırlık sınıflarında derse katılmak zorunludur, öğrenciler devam ettikleri her ders için 2 etkinlik puanı kazanırlar.
  4. Lisans üçüncü sınıfların danışmanlık saatleri, bu dersin kapsamında değildir. Bu sınıflarımızın danışmanları yine ‘Microsoft Teams’ üzerinden kendilerine belirlenen ders saati ve gününde ‘Danışmanlık Ofis Saati’ yapacaktır.