Proje Yazım Desteği Başlıyor

İlki 21 Ekim 2020 olmak üzere her hafta çarşamba günleri 13:00-18:00 saatleri arasında Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Benveniste Proje Yazım Desteği kapsamında hocalarımıza destek sağlayacaktır. Proje Yazım Desteği almak için proje fikrine ilişkin kısa bir bilgi, görüşmek istediğiniz saat aralığı ve yüz yüze veya uzaktan görüşme tercihini içeren bir e-postanın pyo@kapadokya.edu.tr adresine iletilmesi yeterlidir. Süreç Proje Yönetim Ofisi’nin desteği ile yürütülecek olup konuyla ilgili sormak istediklerinizi Yunus Emre Karaman’a iletebilirsiniz.

Proje Yazmaya Başlarken

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetleri, Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğünce yürütülmektedir.

Proje yazım desteği, başta TÜBİTAK, AHİKA, KOP olmak üzere araştırmayı desteklemek için mevcut olan ulusal finansman kaynaklarını değerlendiren araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanmasına kadar giden tüm süreçte akademisyenlerimizin ihtiyacı olan idari ve mali destek sistemlerinin sağlanmasını koordine etmektedir.

Destek kapsamında yer alan faaliyetler,

  • Fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım,
  • Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği,
  • Proje sonuçlarının ve başarı öykülerinin paylaşılması,
  • Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim,

gibi çalışmalardır.

Fikirlerinizi projeye dönüştürmek için destek alacağınız PYO Koordinatörlüğü;

Proje fikrinizi ön değerlendirmeden geçirerek projenizi sizinle birlikte yeniden dizayn edilmesini sağlar,

Proje fikrine uygun iç-dış kaynaklı programları belirler.

Belirlenen dış kaynaklı programların başvuru rehberinde belirtilen formata uygun bir şekilde projenin şekillendirilmesine destek olur.

Proje başvuruya uygun hale getirildiğinde başvurunun gerçekleştirilmesinde fikir sahibine destek olur.

Proje başvurusu kabul edilirse projenin yürütülmesi süreçlerinde fikir sahibine destek olur.

Projenin; fikir aşamasından başvurunun gerçekleştirilmesi aşamasına kadar geçen süre içerisinde proje yazımında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümü için mentör desteği sağlar.

Mentör Desteği

Projenizde belirli bir aşamaya geldikten sonra PYO tarafından hazırlanan bir program doğrultusunda;

  1. Kurum tarafından üniversite içinden veya dışından yürütülecek proje alanları ile ilgili daha önce proje yazımı, yürütücülüğü, danışmanlığı, hakemliği vb. yapmış ya da halen yapmakta olan akademisyenlerden oluşan mentör havuzu belirlenir.
  2. İlgili proje konusu ve hibe programı türüne göre havuzda bulunan mentör/mentörlerden uygun olanlar proje yürütücüsü adayı ile birlikte tanımlanır.
  3. PYO koordinatörlüğü, BAP yürütücülüğünde proje yazımı sürecinde karşılaşılan sorunlara ve aksaklıklara yönelik çözümler geliştirmek amacıyla fikir sahibi ve mentörleri bir araya getirecek “Deneyim Paylaşımı Toplantıları”  düzenler.
  4. Deneyim paylaşım toplantıları ile yapılan çalışmalar sonunda, projenin ilgili çağrıda belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda başvuruya hazır hale getirilmesi sağlanır.

Proje Hazırlama Talimatı için tıklayınız.

Proje Yazım Desteği İş Akışı için tıklayınız.

Proje Türleri

İç Kaynaklarla Desteklenen Projeler (BAP Projeleri)

Dış Kaynaklarla Destelenen Projeler