Tez – proje yazımı desteği, tecrübeli akademisyenlerin tez ve proje yazımında meslek hayatının henüz başında olan genç akademisyenlere yol gösterdikleri, deneyimlerini birebir paylaştıkları bir akıl hocalığı programıdır.

PROJE YAZIM DESTEĞİ

Kapadokya Üniversitesi, akademisyenlerimizin AR-GE ve bilimsel araştırmalarını desteklemek amacıyla çeşitli programlar yürütmektedir. Bu programların organizasyonu ve yürütülebilmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu ve Komisyon ile iş birliği halinde çalışan Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Proje yazım desteği programı ile akademisyenlerimizin, Üniversitemizin desteklediği iç kaynaklı veya dış kaynaklı proje başvurularını gerçekleştirebilmeleri amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Proje Yönetim Ofisi aracılığıyla eğitimler organize edilmekte, akademisyenlerimizin projelerini yazarken alanları ile ilgili deneyimli, uzman mentorlarla birlikte projelerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

TEZ YAZIM DESTEĞİ

Kapadokya Üniversitesi bünyesinde görev yapan, meslek hayatının başındaki akademisyenlere tez yazımı konusunda destek verilmektedir. Bu kapsamda bilimsel araştırma planlama ve lisansüstü tez hazırlama konularında tecrübeli akademisyenlerimizin mesleğe yeni başlamış öğretim elemanlarımıza bilgi ve deneyimlerini aktarmaları sağlanmaktadır.

Bilimsel araştırma konusunun ve kapsamının belirlenmesi, hipotezlerin geliştirilmesi, amaç ve hedeflerin ortaya konulması, gereç ve yöntemin belirlenmesi, verilerin toplanması ile ölçme, test etme ve analiz aşamalarının işlendiği bu program lisansüstü tez hazırlama ve savunma aşamalarını da kapsamaktadır.