Kapadokya Üniversitesi, yeni akademisyenlere araştırma geliştirme yöntemleri eğitimi; yayın teşvikleri vermekte onların akademik ilerlemelerini teşvik etmektedir.

1.Eğitim Desteği

Öğretim elemanlarına, akademik gelişim desteği başlığı altında verilen eğitimler çok çeşitlidir. Temel ve İleri İstatistik Uygulamaları, Nitel Araştırma Yöntemleri, Nicel Araştırma Yöntemleri, Proje Planlama ve Yazma Eğitimi bunlardan bazılarıdır.

Akademik Gelişim Desteği gelişimi ihtiyaçlarınız için, lütfen Eğitim Talep Formunu doldurup, bap@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile iletiniz.

2. Proje Desteği

Kapadokya Üniversitesi, öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerini ve topluma katkı projelerini desteklemektedir. Proje yapmak isteyen öğretim elemanlarımız BAP Komisyonuna destek başvurusu yapabilirler.

3. Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği

Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımı da Kapadokya Üniversitesi tarafından desteklemektedir. Bu bağlamda, ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmak isteyen, yada bilimsel çalışma veya incelemelerde bulunmak amacıyla yurt dışına gitmek isteyen öğretim elemanlarımız BAP Komisyonuna destek başvurusu yapabilirler.

4. Donanım ve Materyal Desteği

Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarına bilimsel ve akademik faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları, donanım ve bilimsel materyallerin temini için destek vermektedir. Donanım ve materyal ihtiyacı olan öğretim elemanlarımız BAP Komisyonuna destek başvurusu yapabilirler.