Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren bazı ön lisans ve lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır.

Hazırlık öğrencileri, üniversitenin ilk yılında, karşılaştıkları yoğun ve zorlayıcı İngilizce eğitimi nedeniyle yüksek kaygı duyabilmekte; öğrenciler bölümleri ile de ilişki kuramadıkları zaman kaygıları daha da artabilmektedir. Bu dönemde öğrencilerin yakından izlenmesi çok önemlidir.

Hazırlık sınıflarına devam eden her öğrenciye bir öğretim elemanı ‘Akademik Danışman’ olarak atanmaktadır. Akademik Danışmanlar, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans bölümünde görev yapan tam zamanlı bir öğretim elemanı olabildiği gibi, hazırlık sınıflarında görev yapan yabancı dil öğretim elemanı da olabilmektedir.

Hazırlık sınıflarında akademik danışmanlar, hazırlık programına ilişkin konularda öğrenciye rehberlik eder; programı süresince, öğrencinin akademik performansını ve devam durumunu takip eder, gerekli durumlarda öğrencilere destek olurlar.

Akademik danışmanlar, öğrencinin ön lisans veya lisans bölümüyle bağ kurmasını ve iletişim içinde olmasını sağlamakla yükümlüdür, hazırlık eğitimi süresince öğrenciyi ön lisans veya lisans programıyla ilgili bilgilendirir, üniversite yaşamına uyum sağlamalarına destek olur, gerekli yönlendirmeleri yaparlar.

Akademik danışmanlar, öğrencileri üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgi verir, öğrenci kulüplerine katılmaya teşvik eder.

Akademik danışmanlar, öğrencilerin akademik ve idari konulara ilişkin talep ve sorunlarını takip eder, tespitlerini ilgili hizmet birimlerine yönlendirirler.

Danışmanlar, öğrencilerin ağır hastalık ve ruhsal sağlık problemlerini, engellilik durumlarındaki problemlerini ve kariyer danışmanlığı ihtiyaçlarını ilgili birimlere yönlendirir.

Akademik danışmanlar, danışmanlık için ayrılan ders saatini etkin olarak kullanmalı, ilan edilen ofis saatlerine uymalıdır. Öğrenciler danışmanları ile ofis saatlerinde yüz yüze veya telefonla bağlantı kurabilirler.