Tecrübeli akademisyenlerle meslek hayatının başındaki akademisyenlerin bir araya geldiği; tecrübe, bilgi ve birikim aktarımlarının gerçekleştirildiği deneyim paylaşım toplantıları rutin olarak organize edilir. Toplantılarda eğitim öğretim, bilimsel yayın yapma, proje hazırlama, toplumsal katkı, kişisel gelişim konularında deneyim paylaşımı yapılır.

Deneyim Paylaşım; Faaliyetleri grup paylaşımı ve birebir paylaşımlar şeklinde gerçekleştirilir.

Bu çerçevede;

Grup Paylaşım Faaliyeti; farklı disiplinlerden gelen tüm öğretim elemanlarına yönelik olan geniş katılımlı deneyim paylaşımı toplantılarıdır. Bir akademik yıl içinde PYO Koordinatörlüğü ve BAP Komisyonu yürütücülüğünde her bir dönemde bir toplantı olmak üzere, toplam iki adet deneyim paylaşımı toplantısı düzenlenir.

Birebir Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri, birime/bölüme/programa özgü danışan-mentor birlikteliği ile gerçekleştirilen uygulamalı deneyim paylaşımı toplantılarıdır. Birebir Deneyim Paylaşımı Faaliyetlerinin sıklığı akademik birimlerde görev yapan öğretim elemanlarının BAP Komisyonu’na gönderdiği talep sıklığına göre belirlenir.

Grup ve Birebir Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri, BAP Komisyonu tarafından oluşturulan tematik alanlar ve bu tematik alanlara göre belirlenen mentor havuzu kullanılarak gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda üniversite dışından da mentor davet edilebilir.

TEMATİK ALANLAR

Bilimsel Araştırma Planlama ve Yayın Yapma

Bu kapsamda yapılacak toplantılarda araştırmanın planlanması, literatür taraması, yöntem ve metodolojinin belirlenmesi, veri toplanması ve özetlenmesi, gerekli analizlerin yapılması ve araştırma raporunun oluşturulması basamaklarında mentor desteği sağlanır. Bu toplantılarda ayrıca bilimsel çalışmanın yayınlanması sürecinde uygun dergi seçimi, yayının ilgili yayın organının formatına uygun yapılandırılması, yayın gönderimi, revizyon isteklerinin yanıtlanması ve kabul süreçleri  hakkında deneyim paylaşımı yapılır.

WOS İndeksli Dergilerde Yayın Yapma

Bu kapsamda WOS (SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts&Humanities Citation Index) indeklerinde taranan dergilerde yayın yapma, bu dergilerin yayın  kabul koşulları ve ilgili veri tabanlarının  esas ve usulleri yanı sıra Impact Factor (IF), h-Index ve atıf sistemlerine ilişkin kavramların açıklanmasına ilişkin destek sağlanır.

Topluma Katkı Deneyim Paylaşımı

Bu kapsamda akademik birimler tarafından bölge halkına yönelik götürülebilecek topluma hizmet uygulamaları ile yerel ve resmi otoriteler, kalkınma ajansı, sanayi ve turizm kuruluşları, UNİKOP üniversitelerinin sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalara yönelik bilgi/deneyim paylaşımları yapılır.

Eğitim-Öğretim Tecrübe Paylaşımı

Bu kapsamda aktif öğrenme strateji ve yöntemlerini önceleyen  öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme ve sınıf yönetimi, etkili sunum becerileri, etkileşimli iletişim, etkili zaman yönetimi,  müfredatı güncel akademik yazına ve  Son Bilgiyi Önceleyen Eğitim-Öğretim Metodu’na (SOBE) göre uyarlama/güncelleme, eleştirel makale okuması, yapıcı eleştiri (PNP: Pozitif, Negatif, Pozitif) teknikleri ve mentor hocalarımızın kendi yaşam öyküleri üzerinden deneyim paylaşımları yapılır.

Etkili sunum becerilerine ilişkin örnek sunum için tıklayınız.

Kariyer Planlama ve Geliştirme

Akademik kariyer planlama ile ilgili olarak destek almak isteyen öğretim elemanlarımızın mevcut durum analizi, SWOT analizi, yeteneklerinin belirlenmesi çalışmaları mentor hocalarımız eşliğinde yapılır. Bu çalışma sonuncuda öğretim elemanlarımızın akademik kariyerlerinde yükselme süreçlerinin planlaması ve ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanır.

Deneyim Paylaşım Toplantıları Talimatı için tıklayınız.

Deneyim Paylaşım Toplantıları İş Akışı için tıklayınız.