Kapadokya Üniversitesi, akademik hayata yeni başlayan akademisyenlere, öğretim üyesi olma sürecine geçişte destek vermektedir. Destekler aşağıda yer almaktadır:

 1. Ders Hazırlama Desteği
 • Ders içeriklerinin ve izlencenin hazırlanması
 • Dersin öğrenme materyallerinin hazırlanması
 • Öğrenci iş yükü değerlendirmesi
 • Dersin ilk günü için hazırlık
 • Derslerin akışının planlanması
 • Zaman yönetimi, sınıf içi aktivitelerin planlanması
 • Öğrenci değerlendirmesinin planlanması ve ders zamanına hazırlık
 1. Öğrenci Motivasyonu Desteği
 • Sınıf yönetimi
 • Sınıf düzeni
 • Öğrencilerin motive edilmesi ve ders etkin katılımlarının teşvik edilmesi için metotlar
 • Öğrencilerin sınıf kurallarına uyumunu sağlama ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma
 • İntihal ve kopya durumlarda yapılacaklar
 1. Ölçme Değerlendirme Desteği
 • Ölçme ve değerlendirme türleri
 • Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
 • Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler
 • Geleneksel ölçme araçları

Mesleki Gelişim Desteği gelişimi ihtiyaçlarınız için, lütfen Eğitim Talep Formunu doldurup, bap@kapadokya.edu.tr  adresine e-posta ile iletiniz.