“Yardımcı Danışman” görev tanımı kapsamında anabilim dalı başkanlıkları adına faaliyet gösteren lisansüstü program danışmanları; lisansüstü öğrencilerin, ders programının planlamasında destek verir. Seçmeli ve zorunlu dersler konusunda yönlendirir. ‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yönergesi’, ‘Tez ve Dönem Projesi Yazım Yönergesi’ gibi mevzuat belgelerini esas alarak tez yazım süreçleri ve dönem projeleri hakkında genel bilgi verir.

Kayıt sırasında, öğrenciler tarafından oluşturulan ders programlarını değerlendirir, kayıt onayı için anabilim dalı başkanlığına sunar veya gerekli düzeltmelerin yapılmasını öğrenciden talep ederek onay için uygun hale gelmesini sağlar.

Ders ekleme ve silme dönemlerinde, öğrencilerin isteklerini onay için anabilim dalı başkanlığına sunar. Kayıt süreci yardımcı danışmanın sağlamış olduğu bilgiye istinaden anabilim dalı başkanlarının onayı ile sonuçlanır. Öğrencilerin, yardımcı danışmanlara her daim ulaşabilir olması süreçlerin aksamadan yürütülmesi ve öğrencilerin aidiyetlerinin düşmemesi için büyük önem taşımaktadır.

Akademik zorluk yaşayan veya devamsızlığı yüksek öğrencilerin yakından izlenmesi, ders programlarının planlanmasına destek olunması ve öğrencilerin sorunlarının kaynağına inilerek çözüm yolunda yönlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yardımcı danışmanlar, öğrencileri üniversite bünyesinde düzenlenen etkinlikler ilişkin bilgilendirir, öğrenci kulüplerine katılmaya teşvik eder.

Yardımcı danışmanlar, öğrencilerin akademik ve idari konulara ilişkin talep ve sorunlarını takip eder, tespitlerini ilgili hizmet birimlerine yönlendirirler.

Yardımcı danışmanların, ilan edilen ofis saatlerine ve/veya danışmanlık dersi saatlerine uymaları gerekmektedir. Öğrenciler danışmanları ile, yukarıda söz konusu edilen konular hakkında, ofis saatlerinde yüz yüze veya telefonla veya e-posta yoluyla bağlantı kurabilirler.

Yardımcı danışman, bilimsel hazırlık dönemi, Tez/Dönem Projesi Danışmanı atanması, tez jürisi oluşturulması, doktora yeterlik sınavı dönemi gibi anabilim dalı başkanlığı tarafından planlanıp yönetilen, ilgili akademik programın gereklerine ilişkin süreçleri takip eder; öğrencilere gerekli bilgilendirmeleri yapar.

Yardımcı danışmanlık ve Tez/Dönem Projesi danışmanlığı birbirine karıştırılmamalıdır. Tez/Dönem Projesi Danışmanları anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencilere Tez/Dönem Projesi çalışmasında rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleridir. Tez/Dönem Projesi Danışmanları, görevlerini yardımcı danışmanlar ile iletişim ve iş birliği içinde yürütürler.