Akademik danışmanlar; ön lisans ve lisans öğrencilerini, ders programının planlamasında destek verir. Seçmeli ve zorunlu dersler konusunda yönlendirir; ön koşullu dersler hakkında bilgi verir.

Kayıt sırasında, öğrenciler tarafından oluşturulan ders programlarını, akademik performansları göz önünde bulundurarak değerlendirir, uygun bulur ise onaylar veya gerekli düzeltmelerin yapılmasını öğrenciden talep ederek onay için uygun hale gelmesini sağlar.

Ders ekleme ve silme dönemlerinde, öğrencilerin isteklerini değerlendirir ve uygun bulursa onaylar. Kayıt süreci akademik danışman onayı ile sonuçlanır. Öğrencilerin, akademik danışmanlara kayıt, ders ekleme ve silme dönemlerinde ulaşabilir olması sürecin aksamadan yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır.

Danışman yatay geçiş, çift ana dal ve yan dal programları hakkında öğrenciye rehberlik eder. Akademik zorluk yaşayan veya devamsızlığı yüksek öğrencilerin yakından izlenmesi, ders programlarının planlanmasına destek olunması ve öğrencilerin sorunlarının kaynağına inilerek çözüm yolunda yönlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Akademik danışmanlar, öğrencileri üniversite bünyesinde düzenlenen etkinlikler ilişkin bilgilendirir, öğrenci kulüplerine katılmaya teşvik eder.

Akademik danışmanlar, öğrencilerin akademik ve idari konulara ilişkin talep ve sorunlarını takip eder, tespitlerini ilgili hizmet birimlerine yönlendirirler.

Danışmanlar, öğrencilerin ağır hastalık ve ruhsal sağlık problemlerini, engellilik durumlarındaki problemlerini ve kariyer danışmanlığı ihtiyaçlarını ilgili birimlere yönlendirir.

Danışmanlık birinci ve ikinci sınıflarda programa eklenmiş ders saati olarak verilmekte, bireysel danışma ihtiyaçları için ilave ofis saatleri ilan edilmektedir. Akademik danışmanların, danışmanlık için ayrılan ders saatini etkin olarak kullanmaları ve ilan edilen ofis saatlerine uymaları gerekmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda danışmanların öğrencilerini her akademik yarı yılda en az üç kez görmeleri beklenir. Öğrenciler danışmanları ile ofis saatlerinde yüz yüze veya telefonla bağlantı kurabilirler.